درباره ما آکادمی لری

آکادمی لری

فرهنگستان مجازی زبان لری یک سامانه برخط برای پژوهش و بررسی مجموعه زبانهای لری است. فرهنگستان زبان لری کار خود را از سال 1393 شمسی آغاز نموده است و به صورتی گسترده به بررسی و پژوهش در تمام زمینه های مختلف نوشتاری و زبان شناسی مرتبط با مجموعه زبانهای لری می پردازد. تا کنون سیستمهای الفبایی گوناگونی برای مجموعه زبانهای لری معرفی و استفاده شده است که به دلایل گوناگونی همچون سابقه کم در زمینه نوشتن به زبانهای لری توفیق چندانی نداشته اند، الفبای لری در هیچ یک از ساختارهای استاندارد بین المللی و یونیکد در زیر کد مجزایی به عنوان زبان لری معرفی نشده است. امروزه به دلیل رشد سریع فرآیند ارتباطات بشری و اهمیت فضای مجازی نوشتن از سبک سنتی و دست نویس گذشته به سمت سیستم نوشتاری الکترونیکی و تولید نرم افزار های استاندارد مرتبط تغییر حالت داده است. فرهنگستان زبان لری با هدف تسهیل فرآیند آموزش خواندن و نوشتن سعی بر تدوین یک روش نوشتاری استاندارد برای مجموعه زبانهای لری دارد. بدون شک زبان و ادبیات لری می تواند نقش بسیار مهمی در جهت حفظ مواریث فرهنگی مشترک مردم لر و تعلیم و آموزش فرهنگ شفاهی مردم لر به کودکان لر زبان داشته باشد. همچنین فرهنگستان زبان لری می کوشد با تدوین یک سیستم نوشتاری مدون و مشترک برای مجموعه زبانهای لری تلاشهای چندین ساله فرهنگ دوستان زبان لری را به نتیجه غایی و مطلوب برساند.


ارتباط با ما :

ایمیل : m.mogoei@gmail.com