آکادمی لری

جستجو برای :

واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لیراوی
واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد
لری جنوبی، مردم لر، نام حیوانات
آخرین ویرایش : 3 هفته پیش
دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
میرنوروز شاعر مردم لر
آخرین ویرایش : 4 هفته پیش
کاربرد تنوین عربی در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کاربرد تنوین عربی در لری
کاربرد تنوین در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 1 ماه پیش
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
زڤوݩ اْنڳلیسی
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
ماضی بعید در لری
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
فعل کهن وامختن در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
فعل بسیط در لری مینجایی
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
موناجات لٛۏری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
موناجات لٛۏری
مٱتن لٛۏری، پاپریک، تورهؽل
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
فردینان دو سوسور زبان شناس
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
اصل اقتصاد زبانی

زبان شناسی، کم کوشی زبانی، بی هویتی، زبان های مردم لر

ادامه مطلب
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر

شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر

ادامه مطلب
نظریاتی در باب ریشه زبان فارسی

ریشه زبان فارسی

ادامه مطلب
ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.

انتشار ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی

ادامه مطلب
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.

رویکرد سلسله مراتبی زبان مادری و توسعه نیافتگی

ادامه مطلب