آکادمی لری

جستجو برای :

سیر تکوین و تحول زبان مردم لر از آغاز تا امروز
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : متون کهن لری
سیر تکوین و تحول زبان مردم لر از آغاز تا امروز
سیر تکوین زبان مردم لر، لری مینجایی، لکی، بختیاری، فهلویات لری، لری دومنی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
فرهنگ عامه: سه برار
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : متون کهن لری
فرهنگ عامه: سه برار
لری مینجایی، رهزشت لری، مردم لر، لری لکی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
ترکیباتی در گویش لری شوهانی با واژه نوم
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری شوهانی
ترکیباتی در گویش لری شوهانی با واژه نوم
لری شوهانی، لرهای ایلام، لرستان پشتکوه،لری مینجایی، لکی
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
بردشیرون
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : چهارلنگ
بردشیرون
شعر لری، شعر نو لری ، متون ادبی لری، لری مینجایی، بختیاری، لکی، لری دومنی
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
شعر شیرین ترازیا  سروده نجف آزادبخت
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
شعر شیرین ترازیا سروده نجف آزادبخت
ادبیات کهن لرستان، شعر لکی، مردم لر، لرهای لک زبان، لری لکی، لری مینجایی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
جمله ی « شرمندهَ ت کِردِم» در لکی 
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
جمله ی « شرمندهَ ت کِردِم» در لکی 
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر، زبانهای مردم لر، لرهای لک زبان، لری مینجایی، لکی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
شعر وهار
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
شعر وهار
ادبیات لری، مردم لر، فرهنگ لرها، لرهای لک زبان، زبان لکی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
ارگاتیو گسسته در لری جنوبی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ارگاتیو گسسته در لری جنوبی
ارگاتیو گسسته در لری، مردم لر، زبانهای مردم لر، لرها، لرستان، لری مینجایی، لکی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
جفری چاوسر پدر ادبیات انگلیسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
جفری چاوسر پدر ادبیات انگلیسی
ادبیات انگلیسی، نیسمون مین زایاره ای، فرهنگ مردم
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
بیتی د سهراو سپهری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
بیتی د سهراو سپهری
لری مینجایی، لری لکی، لری جنوبی، لری بختیاری، مردم لر
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
بررسی تطبیقی چند واژه در لری لرستان و لری کهگیلویه و بویراحمد
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
بررسی تطبیقی چند واژه در لری لرستان و لری کهگیلویه و بویراحمد
لری جنوبی، لکی، بختیاری، مینجایی، مردم لر
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
نگاهی به افسانه  هونه هالۊ
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
نگاهی به افسانه  هونه هالۊ
افسانه های لری، لرهای لک زبان، لری مینجایی، لری بختیاری، لری جنوبی
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما

قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما

ادامه مطلب
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
شعر وهار

ادبیات لری، مردم لر، فرهنگ لرها، لرهای لک زبان، زبان لکی

ادامه مطلب
فهرستی از واژگان لری جنوبی در منطقه ممسنی

لری دومنی، لری لکی

ادامه مطلب
بررسی یک کهن واژه لری به معنای درد

کهن واژه لکی، کهن واژه لری مینجایی، لرهای لک زبان، لرهای بختیاری، لرها

ادامه مطلب