آکادمی لری

جستجو برای :

صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : هفت لنگ
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نخست وزیری که لری صحبت می کرد
آخرین ویرایش : 1 ماه پیش
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 1 ماه پیش
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
سبک شاعری میرنوروز
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
زیرگویش جاپلقی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
زیرگویش جاپلقی
لری ثلاثی زیرشاخه گاپله ای
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
زبان سره
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زبان سره
سره گرایی زبانی
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
ریشه واژه برنج
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ریشه واژه برنج
ریشه واژه برنج
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
کومرٱ ڤلات کولومبیا
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کومرٱ ڤلات کولومبیا
کومرٱ ڤلات کولومبیا د ڤیکی پدیا لٛۏری مؽنجایی
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
ریشه واژه پایار
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ریشه واژه پایار
واژه پایار
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش
ڤیرشناسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ڤیرشناسی
دونسمٱنی ڤیرشناسی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.
رویکرد سلسله مراتبی زبان مادری و توسعه نیافتگی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی

بررسی ادبیات لرهای یارسان و خان الماس لرستانی

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.

رویکرد سلسله مراتبی زبان مادری و توسعه نیافتگی

ادامه مطلب
جابجایی displacement

جابجایی displacement

ادامه مطلب
بررسی یک فعل مشترک بین زبان لر بزرگ و لر کوچک

کهن واژگان زبان مردم لر

ادامه مطلب