آکادمی لری

جستجو برای :

بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw
بررسی اصطلاح «مُل ۉ موساو» mol  öw mosaw لری مینجایی، لری لکی
آخرین ویرایش : 3 هفته پیش
قاجارؽا
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
قاجارؽا
سلسلٱ قاجارؽا، لری مینجایی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
فعل لری بختیاری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فعل لری بختیاری
لٛوری بختیاری، خٱلک لٛۏر، مٱتٱل
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
بهلول لرستانی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : متون کهن لری
بهلول لرستانی
اهل حق، مردم لر
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
کتاب یاریارهای عاشقانه بهمئی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لیراوی
کتاب یاریارهای عاشقانه بهمئی
لری جنوبی، مردم لر
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لیراوی
واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد
لری جنوبی، مردم لر، نام حیوانات
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
میرنوروز شاعر مردم لر
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
کاربرد تنوین عربی در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کاربرد تنوین عربی در لری
کاربرد تنوین در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
زڤوݩ اْنڳلیسی
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
ماضی بعید در لری
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند

فعل بسیط در لری مینجایی

ادامه مطلب
تاریخچه و مقدمه ای علمی بر بحث کاراکتر(character) شوا

کاراکتر شوا در زبان لری

ادامه مطلب
کومرٱ ڤلات کولومبیا

کومرٱ ڤلات کولومبیا د ڤیکی پدیا لٛۏری مؽنجایی

ادامه مطلب
افعال پیشوند هواشناسی در لری

هواشناسی، محیط زیست، لری، مردم لر، مینجایی، لکی

ادامه مطلب
فرمول اصلی ماضی بعید در لری

ماضی بعید در لری

ادامه مطلب