آکادمی لری

جستجو برای :

شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 3 روز پیش
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
آخرین ویرایش : 3 هفته پیش
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
سبک شاعری میرنوروز
آخرین ویرایش : 3 هفته پیش
زیرگویش جاپلقی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
زیرگویش جاپلقی
لری ثلاثی زیرشاخه گاپله ای
آخرین ویرایش : 1 ماه پیش
زبان سره
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زبان سره
سره گرایی زبانی
آخرین ویرایش : 1 ماه پیش
ریشه واژه برنج
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ریشه واژه برنج
ریشه واژه برنج
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
کومرٱ ڤلات کولومبیا
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کومرٱ ڤلات کولومبیا
کومرٱ ڤلات کولومبیا د ڤیکی پدیا لٛۏری مؽنجایی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
ریشه واژه پایار
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ریشه واژه پایار
واژه پایار
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
ڤیرشناسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ڤیرشناسی
دونسمٱنی ڤیرشناسی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.
رویکرد سلسله مراتبی زبان مادری و توسعه نیافتگی
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
رنگ آبی آسمانی در زبان لری و ترکیبات آن
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
رنگ آبی آسمانی در زبان لری و ترکیبات آن
رنگ آبی آسمانی در لری
آخرین ویرایش : 2 ماه پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.

رویکرد سلسله مراتبی زبان مادری و توسعه نیافتگی

ادامه مطلب
ابتکار جوان یاسوجی برای زنده نگاه داشتن زبان لری(لری جنوبی)

لری جنوبی، مردم لر

ادامه مطلب
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه

سبک شاعری میرنوروز

ادامه مطلب
جفت کمینه Minimal pair

جفت کمینه Minimal pair

ادامه مطلب