هفت لنگ آکادمی لری
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : هفت لنگ
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نخست وزیری که لری صحبت می کرد
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
مجموعه شعر لری کلاک بی منجر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : هفت لنگ
مجموعه شعر لری کلاک بی منجر
لری، لری بختیاری، لری مینجایی، لری لکی، لری جنوبی، نیسمون و ادبیات
آخرین ویرایش : 8 ماه پیش