لری مینجایی آکادمی لری
دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
میرنوروز شاعر مردم لر
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
قاجارؽا
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
قاجارؽا
سلسلٱ قاجارؽا، لری مینجایی
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
رمان هاگه رمانی با بن مایه های اساطیری مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
رمان هاگه رمانی با بن مایه های اساطیری مردم لر
رمان لری، لری لکی
آخرین ویرایش : 8 ماه پیش
برگردان لری مینجایی شعری از بختیار علی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
برگردان لری مینجایی شعری از بختیار علی
لری مینجایی، بختیارعلی، لری لکی، لری بختیاری، لری جنوبی
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
مثل لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
مثل لری مینجایی
ضرب المثل لری مینجایی
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
لری بختیاری د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
لری بختیاری د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
بسته شدن ویکی پدیا لری مینجایی، ویکی پدیا لری
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
گوتار(مقاله) آتن د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
گوتار(مقاله) آتن د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
ویکی پدیا بسته شده لری مینجایی، بسته شدن ویکی پدیا لری مینجایی، مردم لر
آخرین ویرایش : 5 ماه پیش
نگاهی به افسانه  هونه هالۊ
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
نگاهی به افسانه  هونه هالۊ
افسانه های لری، لرهای لک زبان، لری مینجایی، لری بختیاری، لری جنوبی
آخرین ویرایش : 4 ماه پیش
بیتی د سهراو سپهری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
بیتی د سهراو سپهری
لری مینجایی، لری لکی، لری جنوبی، لری بختیاری، مردم لر
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش