لیراوی آکادمی لری
ابتکار جوان یاسوجی برای زنده نگاه داشتن زبان لری(لری جنوبی)
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لیراوی
ابتکار جوان یاسوجی برای زنده نگاه داشتن زبان لری(لری جنوبی)
لری جنوبی، مردم لر
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لیراوی
واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد
لری جنوبی، مردم لر، نام حیوانات
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
کتاب یاریارهای عاشقانه بهمئی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لیراوی
کتاب یاریارهای عاشقانه بهمئی
لری جنوبی، مردم لر
آخرین ویرایش : 8 ماه پیش
فهرستی از واژگان لری جنوبی در منطقه ممسنی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لیراوی
فهرستی از واژگان لری جنوبی در منطقه ممسنی
لری دومنی، لری لکی
آخرین ویرایش : 3 ماه پیش