کاربرد تنوین عربی در لری آکادمی لری

کاربرد تنوین عربی در لریدسته بندی ها : لری مینجایی

واژگان تنوین دار در لری سه دسته اند:

۱.واژگان عربی که از طریق فارسی وارد لری شده اند:
واقعاً، فعلاً، حتماً، مثلاً….

البته کاربرد تنوین در لری در مقایسه با فارسی بسیار ناچیز است و بیشتر کاربرد تنوین از طریق فارسی معرفی شده است

۲. واژگان لری که تنوین عربی گرفته اند. نکته این واژگان از گویش مادری خود بنده گردآوری شده است .(اگر کسی نشنیده یا نمی داند بحث دیگری است تعمیم نمی دهم) مانند:

خانوادتاً( به صورت خانوادگی ): هوز فلونی خانوادتاً گناسن( خسیسن)

ریشَتاً، د ریشتاً( از ریشه، از اساس). کار یِنو (د) ریشتاً خراوه.

بالاغیرتاً( ترکیب لری_عربی): بالاغیرتاً وه فگر ئیما هم بوو

بنیَتاً boniýatan: اصولا، اساساً

۳. واژگان عربی خاص که در فارسی کنونی کم کاربرد یا ناموجود هستند:

یومیَاً: yumiýan( به صورت روزانه)
یومیاً میا تِه م سیل چییاش بکه( هر روز پیشم می آید وسایلش را ببیند)

مدومَن، مدوماً mêdoman: بصورت پیوسته( برگرفته از مُدام عربی)

گوتی هر جا روئی خوم دِ نهاتم
هِه چی سایَه مدومن پا وِ پاتِم
(استاد رحمان مریدی)

نویسنده:غلامرضا مهرآموز

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/08/02 20:40:52

مقالات پیشنهادی
از آساره تا زاگرس:سیری بر تاریخ تدوین خط لری
از آساره تا زاگرس:سیری بر تاریخ تدوین خط لری

رسم الخط های لری، تورهیل، پاپریک، لور، مردم لر، لری نویسی

ادامه مطلب
موناجات لٛۏری
موناجات لٛۏری

مٱتن لٛۏری، پاپریک، تورهؽل

ادامه مطلب
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات

توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon

ادامه مطلب
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟

زبان شناسی، لری، مینجایی، لکی، ترکی، کردی

ادامه مطلب
فعل لری بختیاری
فعل لری بختیاری

لٛوری بختیاری، خٱلک لٛۏر، مٱتٱل

ادامه مطلب
جفت کمینه Minimal pair
جفت کمینه Minimal pair

جفت کمینه Minimal pair

ادامه مطلب
تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)
تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)

تبدیل واج ف به م در برخی از وام واژه ها در زبان مردم لر

ادامه مطلب