چند عبارت مکالمه ای لکی بیاموزیم و مقایساتی با زبان لر بزرگ آکادمی لری

چند عبارت مکالمه ای لکی بیاموزیم و مقایساتی با زبان لر بزرگدسته بندی ها : لکی

چات:  چته؟

چه مووشی؟  ča muši : چی میگی

نمَزونِم چَه مووشی: نمی دونم چی میگی؟

(نمزونم با نزونم در برخی گویش های لر بزرگ همریشه است)

مزونی که مه چَه مووشِم؟

(ازونی که مو چِه ایگوم)

هاینَر کو؟ کجاهستی، کجایی

هاین(هِدین)+ اَر( ور)+ کو( کو، کورو)

مچی اَر کو؟: کجا میری؟

هام ایرَه: اینجا هستم

(هدم ایرو: در لری بهمئی و کهگیلویه و لری بختیاری جانَکی هم ایرو یعنی اینجا)

ویردار وژِت بوو: مراقب خودت باش

(در لر بزرگ: ویردار خوت بوو)

بمَه خِرِّت: فدات شم، دورت بگردم ( خِرّ=غر، قر: چرخ زدن، دور)

گوجَرتم: کوچکتم (گوجر همان کلمه کوچیر در لر بزرگ است یعنی کوچک)

پیائل هانَر کو: مردها کجا هستند

(بختیاری جانکی، بهمئیی و…‌: پیایل هِدِن کورو)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/03/02 00:08:15

مقالات پیشنهادی
دستور زبان لکی
دستور زبان لکی

دستور زبان لکی که شاخه ای از مردم لر هستند

ادامه مطلب
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری

لری بختیاری، متون کهن لری

ادامه مطلب
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب
فرآیند قلب در زبان مردم لر
فرآیند قلب در زبان مردم لر

بحث زبان شناسی، لری لکی، مینجایی، بختیاری، مردم لر

ادامه مطلب
اصل اقتصاد زبانی
اصل اقتصاد زبانی

زبان شناسی، کم کوشی زبانی، بی هویتی، زبان های مردم لر

ادامه مطلب
تاریخچه و مقدمه ای علمی بر بحث کاراکتر(character) شوا
تاریخچه و مقدمه ای علمی بر بحث کاراکتر(character) شوا

کاراکتر شوا در زبان لری

ادامه مطلب
بررسی فعل لری « نمونیئن» nêmoniýên به معنی نشان دادن
بررسی فعل لری « نمونیئن» nêmoniýên به معنی نشان دادن

فعل نمونیئن یک فعل کهن لری

ادامه مطلب