قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین آکادمی لری

قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتیندسته بندی ها : زبان شناسی لری

قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین

همانطوری که قبلا توضیح دادیم کشش جبرانی به زبان ساد یعنی حذف یک واج و کشیده ترشدن واج ماقبل آن
دراکثریت مواقع در زبان لری حرف «ه/ح» طبق این قاعده حذف گردیده است و واکه( واج صدار) ماقبل آن کشیده شده است

برای مثال واژه گان:

رحمت،شهر،بهر،راهل، ره،بوشهر و…حرف «ه/ح» حذف گردیده و واکه ماقبل آنان کشیده تر شده است

اما قاعده نگارش این فرایند در پاپریک بانشانگر«ئ» می باشد

رٱئمٱت
شٱئر
بٱئر
رٱئل
رٱئ
بۊشاٛئر
هومبٱئر

در خط لوریتین برای نشان دادن قاعده ی کشش جبرانی از علامت« ‘ » استفاده می شود

ra’mat
buše’r
ba’r
ra’l
ra’

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/04/09 19:21:14

مقالات پیشنهادی
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

ادامه مطلب
واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد
واژگان لری ناظر بر نام جانوران در لری منطقه کهگیلویه و بویراحمد

لری جنوبی، مردم لر، نام حیوانات

ادامه مطلب
بهلول لرستانی
بهلول لرستانی

اهل حق، مردم لر

ادامه مطلب
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات

توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon

ادامه مطلب
درباره واژگان آگر و مال
درباره واژگان آگر و مال

آکر، آگر، لری مینجایی، لری بختیاری، لری لکی

ادامه مطلب
تبادل فرهنگی لرها با بریتانیا
تبادل فرهنگی لرها با بریتانیا

تبادل فرهنگی و زبانی لرها با بریتانیا

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب