قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین آکادمی لری

قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتیندسته بندی ها : زبان شناسی لری

قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین

همانطوری که قبلا توضیح دادیم کشش جبرانی به زبان ساد یعنی حذف یک واج و کشیده ترشدن واج ماقبل آن
دراکثریت مواقع در زبان لری حرف «ه/ح» طبق این قاعده حذف گردیده است و واکه( واج صدار) ماقبل آن کشیده شده است

برای مثال واژه گان:

رحمت،شهر،بهر،راهل، ره،بوشهر و…حرف «ه/ح» حذف گردیده و واکه ماقبل آنان کشیده تر شده است

اما قاعده نگارش این فرایند در پاپریک بانشانگر«ئ» می باشد

رٱئمٱت
شٱئر
بٱئر
رٱئل
رٱئ
بۊشاٛئر
هومبٱئر

در خط لوریتین برای نشان دادن قاعده ی کشش جبرانی از علامت« ‘ » استفاده می شود

ra’mat
buše’r
ba’r
ra’l
ra’

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/04/09 19:21:14

مقالات پیشنهادی
مثل لری مینجایی
مثل لری مینجایی

ضرب المثل لری مینجایی

ادامه مطلب
جفری چاوسر پدر ادبیات انگلیسی
جفری چاوسر پدر ادبیات انگلیسی

ادبیات انگلیسی، نیسمون مین زایاره ای، فرهنگ مردم

ادامه مطلب
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر

لری مینجایی، لری لکی، لری بختیاری، مردم لر، لرهای لک زبان

ادامه مطلب
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری

ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری

ادامه مطلب
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری

لری بختیاری، متون کهن لری

ادامه مطلب
تاریخچه و مقدمه ای علمی بر بحث کاراکتر(character) شوا
تاریخچه و مقدمه ای علمی بر بحث کاراکتر(character) شوا

کاراکتر شوا در زبان لری

ادامه مطلب
توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی
توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی

توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی

ادامه مطلب