فعل لری بختیاری آکادمی لری

فعل لری بختیاریدسته بندی ها : زبان شناسی لری

افعال زبان لری شاخه

لری بختیاری فعل مرنیدنmêrnidên

بن فعل"مر" به معنی خیره شدن است خیرشدنی که گاهی از روی خشم وعصبانیت است وگاهی از روی تعجب وشگفتی مرنیدن در حقیت به معنی خشم وغضب کردن همراه با نگاهی خشمگین و قهرآلود است ضرب المثل معرفی لری هست که می گوید تو اِترنی ور مو اِمرنی؟ توخرابکاری می کنی

آن وقت با خشم و عصابنیت مرا باعث وبانی خرابکاریت می دانی؟ این ضرب المثل مصداق بارز کسانی ست که تخریب وخرابکاری به بار می آورند ولی از روی غروربی جا وخودبزرگ بینی دیگران را مسئول اشتباه خود می دانند.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/11/26 20:44:17

مقالات پیشنهادی
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ

زڤوݩ لٛۏری، مؽنجایی، لٱکی، بختیاری، لوری دۊمنی

ادامه مطلب
کومرٱ ڤلات کولومبیا
کومرٱ ڤلات کولومبیا

کومرٱ ڤلات کولومبیا د ڤیکی پدیا لٛۏری مؽنجایی

ادامه مطلب
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت

زبان شناسی، زبان، لری، مینجایی، لکی، لری دومنی

ادامه مطلب
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

ادامه مطلب
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند

فعل بسیط در لری مینجایی

ادامه مطلب
آیا علامت تنوین عربی در لری اشکال دارد؟
آیا علامت تنوین عربی در لری اشکال دارد؟

لری مینجایی، لری لکی، لری، ترکی، زبان

ادامه مطلب
افعالی در لری به معنای آموزش دادن و تاملاتی چند
افعالی در لری به معنای آموزش دادن و تاملاتی چند

یادگیری، زبان لری، مردم لر، لری مینجایی، لری لکی

ادامه مطلب