دو نکته نگارشی مهم در رسم الخط پاپریک آکادمی لری

دو نکته نگارشی مهم در رسم الخط پاپریکدسته بندی ها : پاپریک

یک) می نشانه استمراری در لری خرم آبادی را بصورت« مؽ» بنویسید زیرا با صدای یاء مجهول است

مؽ گوت: می گفت

مؽ پورسم: می پرسم

مؽ شؽڤنم: به هم می زنم

مؽ تیچنٱ: پراکنداه می کند، از هم می پاشد

مؽ سونٱ: می خرد

مؽ سونٱن: می خرند

مؽ هٱنی/ مؽ ڤٱنی: می خواندی

دو) الف استمراری در لری بختیاری صدای شوا دارد پس آن را با کاراکتر «اْ» می نویسیم

اْپورسوم: می پرسم

اْشوناٛ: پرتاب می کند

اْجۊری: پیدا می کنی

ولی با ای استمراری شوا ندارد:

ایپورسوم

ایشوناٛ

ایجۊری

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/06/05 11:45:34

مقالات پیشنهادی
درباره واژه آگر و مال
درباره واژه آگر و مال

واژه آگر و مال در زبان مردم لر، آکر و مال در بختیاری و ...

ادامه مطلب
تاثیرات منفی بحران هویت بر سیاست، زبان و هنر
تاثیرات منفی بحران هویت بر سیاست، زبان و هنر

بحران هویت و بحران زبانی در مادران و کودکان لر

ادامه مطلب
رابطه زبان و رسم الخط
رابطه زبان و رسم الخط

ارتباط رسم الخط و زبان

ادامه مطلب
بررسی فعل لری « نمونیئن» nêmoniýên به معنی نشان دادن
بررسی فعل لری « نمونیئن» nêmoniýên به معنی نشان دادن

فعل نمونیئن یک فعل کهن لری

ادامه مطلب
درباره ادعاهای زبانی بی اساس در زاگرس+ توصیه ای دلسوزانه به اهل قلم
درباره ادعاهای زبانی بی اساس در زاگرس+ توصیه ای دلسوزانه به اهل قلم

ادعاهای اغراق آمیز زبانی در لرستانات

ادامه مطلب
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

ادامه مطلب
ڤیرشناسی
ڤیرشناسی

دونسمٱنی ڤیرشناسی

ادامه مطلب