دستور زبان لکی آکادمی لری

دستور زبان لکیدسته بندی ها : لکی

نگاهی مختصر به صرف فعل خواستن در لکی در حالت مضارع(هنگامی که مفعول دارد) همراه با خط لوریتین

مضارع فعل خواستن در لکی با مضارع بقیه افعال لکی فرق دارد زیرا جای شناسه های فاعلی عوضی می شود.

sêtinêm čata me ؟
عزیزم چه می خواهی؟

ستینِم چَه تَه مِه(ترجمه تحت اللفظی: عزیزم چه ات می خواهد یعنی چه می خواهی)
مِه me: می خواهد
مثلا
kārma me: کار می خواهم
کارمَه مِه: ( ترجمه تحت الفظی: کارم می خواهد یعنی کار می خواهم)

korka mazonêm žanta me
پسر، می دونم زن می خواهی

na žanma nême نه زن نمی خواهم

ārāmêšma me
آرامش می خواهم

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/05/26 22:30:43

مقالات پیشنهادی
ڤیرشناسی
ڤیرشناسی

دونسمٱنی ڤیرشناسی

ادامه مطلب
اگر زبان مادری از کسی دریغ شود، دچار چه رنجهایی می شود
اگر زبان مادری از کسی دریغ شود، دچار چه رنجهایی می شود

زبان مادری، لری، کردی، ترکی، لری لکی

ادامه مطلب
افعال پیشوند هواشناسی در  لری
افعال پیشوند هواشناسی در لری

هواشناسی، محیط زیست، لری، مردم لر، مینجایی، لکی

ادامه مطلب
داراب افسر بختیاری
داراب افسر بختیاری

لری بختیاری

ادامه مطلب
جفت کمینه Minimal pair
جفت کمینه Minimal pair

جفت کمینه Minimal pair

ادامه مطلب
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟

لری مینجایی، لکی، بختیاری، دومنی، مردم لر

ادامه مطلب
تاریخچه و مقدمه ای علمی بر بحث کاراکتر(character) شوا
تاریخچه و مقدمه ای علمی بر بحث کاراکتر(character) شوا

کاراکتر شوا در زبان لری

ادامه مطلب