تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱) آکادمی لری

تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)دسته بندی ها : متون کهن لری

غلامرضا مهرآموز، خوزستان

هٱر دائؽ کاْ دوخترن نٱچاشنٱ

رۊزؽ مؽا کاْ  گؽسیاناْ  بٱتاشنٱ

پیره زا

ترجمه:

هر مادری که دختر خود را آگاه و دانا نسازد

روزی فرا می رسد که ( از غصه کارهای او) گیس خود را ببرد

منظور: اهمیت تربیت، آموزش و آگاهسازی دختران به دست مادران( چون مادر نزدیک ترین به آنها است)

شرح دو فعل در بیت:

نٱچاشنٱnačāšna: آموزش ندهد،  دانا و آگاه نکند

سوم شخص مفرد مضارع التزامی از فعل چاشنیئن:  آموزش دادن، دانا و آگاه کردن…. که قبلا بحث شد.

 در پهلوی هم چاشتن: یعنی مطلع ساختن، آموزش دادن. در متون دینی پهلوی به جنبه آموزشی احکام دینی چاشتگ گفته می شد که مقدمه کرتگ یا کردگ(جنبه عملی احکام) بود کاربرد این فعل در لری تا دهه های آخر دوره قاجار رواج داشته است

بٱتاشنٱ batāšna:  بتراشد، در اینجا منظور ببرد( سوم شخص مفرد مضارع التزامی از فعل تاشنیئن/ تاشٱنن: تراشیدن)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/21 19:49:10

مقالات پیشنهادی
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات

توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی

بررسی ادبیات لرهای یارسان و خان الماس لرستانی

ادامه مطلب
برف اَممار
برف اَممار

برف اَممار چیست، ماهیت و چیستی برف اَممار

ادامه مطلب