توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی آکادمی لری

توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبیدسته بندی ها : لری مینجایی

دوستان شناسه دوم شخص جمع در لری مینجایی و ثلاث یت (یا یتون) هست نه ید و در شناسه یت (یتون) تلفظ ی بصورت یاء مجهول î است نه ای کشیده فارسی

بنویسیم بَپُرسیت(یا بَپُرسیتون) نه بَپُرسید

رتیت( یا رتیتون) نه رَتید( رفتید)
بیائیت( یا بیائیتون) نه بیاید
بجمیت( یا بَجمیتون) نه بَجمید( بجنبید)
بلاونیت( یا بلاونیتون) نه بلاونید: تسکین دهید، آرام کنید- مویه بخوانید

شناسه یت لری کهن تر از ید است. شناسه یت بعدها از طریق فرایند voicing( واکدار شدن) و تغییر یاء مجهول از حالت lax( خفیف) به tense(کشیده ) به ید در فارسی تبدیل شد. این گونه مثال ها و موارد که تعدادشان فراوان است به روشنی نشان می دهد بر خلاف تصور عامه، لری از تغییر شکل فارسی دری مشتق نشده است بلکه در بسیاری موارد کهن تر و اصیل تر از آن است.

نکته دیگر اینکه حالت یتون برای شناسه دوم شخص جمع در صرف افعال اصالت بیشتری نسبت به یت دارد

اومائیتون اصیل تر از اومائیت ( آمدید)
گوتیتون اصیل تر از گوتیت( گفتید)

شیوَنیتون اصیل تر از شیوَنیت( بر هم زدید)

و نکته آخر اینکه شناسه یتون در لرستان فیلی، به هنگام ختم به سکون، نون پایانی آن موقتا پنهان شده و خوانده نمی شود:
رتیتو(=رتیتون)
اومائیتو(= اومائیتون)
مئ لاونیتو(= مئ لاونیتون)
بپُرسیتو(= بَپُرسیتون)

این شناسه دوم شخص جمع یت( یتون) در لری کهگیلویه و بویراحمد نیز وجود دارد:
اومییت( اومییتو)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/21 19:50:54

مقالات پیشنهادی
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

ادامه مطلب
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله

تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی

ادامه مطلب
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟

لری مینجایی، لکی، بختیاری، دومنی، مردم لر

ادامه مطلب
آیا علامت تنوین عربی در لری اشکال دارد؟
آیا علامت تنوین عربی در لری اشکال دارد؟

لری مینجایی، لری لکی، لری، ترکی، زبان

ادامه مطلب
مرگ لیتورژیک زبان
مرگ لیتورژیک زبان

زبان لری، کردی، زبان ترکی، مردم لر، لکی، مینجایی، بختیاری

ادامه مطلب