ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود. آکادمی لری

ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.دسته بندی ها : زبان شناسی لری

کتاب Dialectology اثر جی.کی چمبرز و پیتر ترادگیل در سال ۱۹۹۸ (چاپ نخست) و ۲۰۰۴ (چاپ دوم) توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. ترجمه فارسی این کتاب با عنوان «گویش‌شناسی» اثر مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی توسط انتشارات نقد فرهنگ در ۲۹۷ صفحه با شماره شابک ۰-۲۲-۶۶۸۲-۶۲۲-۹۷۸ مجوز انتشار گرفت که در پاییز ۱۳۹۸ منتشر خواهد شد.

این کتاب در ۱۲ فصل با عناوین زیر تدوین شده است:

فصل اول: گویش و زبان
فصل دوم: جغرافیای گویش
فصل سوم: گویش‌شناسی و زبان‌شناسی
فصل چهارم: گویش‌شناسی شهری
فصل پنجم: تمايز اجتماعي و زبان
فصل ششم: ساختار زبان‌شناسی اجتماعی و نوآوری زبانی
فصل هفتم: مرزها
فصل هشتم: انتقالات
فصل نهم: تنوع
فصل دهم: انتشار: زبان‌شناسی اجتماعی و واژگان
فصل یازدهم: انتشار: جغرافیایی
فصل دوازدهم: گویش‌شناسی

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/14 15:50:00

مقالات پیشنهادی
داراب افسر بختیاری
داراب افسر بختیاری

لری بختیاری

ادامه مطلب
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

ادامه مطلب
جفت کمینه Minimal pair
جفت کمینه Minimal pair

جفت کمینه Minimal pair

ادامه مطلب
جابجایی displacement
جابجایی displacement

جابجایی displacement

ادامه مطلب
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب