تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization) آکادمی لری

تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)دسته بندی ها : زبان شناسی لری

f ➡️ m

لزم: lazm:لهجه

🔹لفظ ( واژه عربی تبار)

lafz➡️ lazf طبق فرایند قلب :جابجایی واج ها

lazf ➡️( فرایند رساشدگی) ➡️lazm

🔹سخم: سقف
saqf➡️ saxf➡️ saxm

البته معادل لری اصیل برای سقف در گویش های مختلف می شود چیدار، چیگار، چییار…

مثال:

برف اومائه تا چیدار،دِه ها بَرِمیَه هونه

بیعار نشسه کنجئ سی خوش گورونی مونَه
(پیرَه زا، متوفی ۱۳۲۱ه. ش)

وخم: وقف

vaqf➡️ vaxf➡️ vaxm

مثال:

لُرمِنِم تیمورِتِه لَنگـ کِردِمَه
عَرصه وُ اِسکَندَرِت تنگ کِردِمَه

واعِرو،افغان وروم،جنگ کِردِمَه
جونِ شیری وخم فرهنگ،کردِمَه

(استاد رمضان پرورده شاعر معاصر)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/13 21:16:09

مقالات پیشنهادی
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
مرگ لیتورژیک زبان
مرگ لیتورژیک زبان

زبان لری، کردی، زبان ترکی، مردم لر، لکی، مینجایی، بختیاری

ادامه مطلب
ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.
ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.

انتشار ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی

ادامه مطلب
اگر زبان مادری از کسی دریغ شود، دچار چه رنجهایی می شود
اگر زبان مادری از کسی دریغ شود، دچار چه رنجهایی می شود

زبان مادری، لری، کردی، ترکی، لری لکی

ادامه مطلب
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله

تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی

ادامه مطلب
جابجایی displacement
جابجایی displacement

جابجایی displacement

ادامه مطلب
معرفی افعال کهن لری
معرفی افعال کهن لری

لری بختیاری، لکی، مینجایی، کردی، ترکی، زبان شناسی، متون کهن لری

ادامه مطلب