بهلول لرستانی آکادمی لری

بهلول لرستانیدسته بندی ها : متون کهن لری

بهلول لرستانی: به لری بَلیل: وی در سده دوم هجری در لرستان می زیسته است. براساس مندرجات کتاب  سرانجام  نخستین کسی بوده که طریقه  یارسان را موجودیت بخشیده و به اتفاق یاران و مریدان لرستانی خود از این ناحیه به بغداد رفته است. چون به خاطر هوش و دهای خود محسود بی مایگان واقع شد خود را به دیوانگی زد از همین رو به بهلول مجنون"لئوه" شهرت یافته است. بهلول از بغداد بار سفر  کرمانشاهان را ساز ودر غرب کشور مریدان مخلصی پیدا وبه مسلک خود وسعت نسبتا چشمگیری بخشید و سرانجام در محلی به نام  تنگه گول به سال ۲۱۹ هجری قمری رخت از جهان بربسته است.  المنجد بهلول را عاقل مجنون نما خوانده است که  هارون الرشید را اندرز می داده. 

نوروز سورانی بهلول را چنین ستوده است

بهلول ذاتیوَن ذات یگانه
عامیان ماچان بهلول دیوانه
کی دی دیوانه وَ ایطور دانا بو
مَرکو نه میدان گردون رانا بو

چند تن از یاران بهلول 

بابا لره لرستانی
بابا نجوم لرستانی
بابا رجب لرستانی
بابا حاتم لرستانی

اژ بهلولتان ژ روی زمینی
چار فرشتانم چاکر کرینی
نجوم،صالح،رجب مبینی
چنی لره بیم ژ ماه هفتیمی

 

ترجمه: من بهلول هستم در روی زمین وچهار فرشته خود را راهنمای مردم کرده ام به اسامی نجوم،صالح،رجب لره و درمیان ماه وهفت اورنگ با "لره" راز ونیاز کردم

 

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/10/16 11:11:21

مقالات پیشنهادی
درباره ریشه واژه تَئره( طَئرَه) به معنای گلونی
درباره ریشه واژه تَئره( طَئرَه) به معنای گلونی

گلونی، زنان لر(مینجایی، لک، بختیاری و جنوبی)

ادامه مطلب
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

ادامه مطلب
باد دوران
باد دوران

متون کهن لری، واژگان کهن لری، مینجایی، لکی، بختیاری

ادامه مطلب
درباره خط لورتین و پاپریک
درباره خط لورتین و پاپریک

رسم الخط پاپریک و لورتین در زبان مردم لر

ادامه مطلب
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
یٱهۊدیٱت
یٱهۊدیٱت

یهۊدیت دین یٱکونه پرستی

ادامه مطلب
رابطه زبان و رسم الخط
رابطه زبان و رسم الخط

ارتباط رسم الخط و زبان

ادامه مطلب