برخی از معادلهای ساخته شده یا احیا شده از سوی مجموعه فرهنگستان زبان لری آکادمی لری

برخی از معادلهای ساخته شده یا احیا شده از سوی مجموعه فرهنگستان زبان لریدسته بندی ها : زبان شناسی لری

قسمت اول

زایاراٛzāyāre: ملت،مردم.

این واژه کهن لری در لری امروزی به فراموشی سپرده شده بود ولی توسط مجموعه ای فرهنگستان از گفتار پیرمردان وکهنسالان استخراج وبکار گرفته شد.

مؽن زایاراٛیmînzāyāri: بین المللی

مؽن: درون،داخل

فرگرجاfêrgêrjā: فرودگاه

فر: پریدن،پرواز

فرگرجا مؽن زایاراٛی ماٛئرآوا

فرودگاه بین المللی مهرآباد

رهزهشت/رهزیشتrazêhšt:

ره: راه

زهشت: زندگی

رهزهشت یا رهزیشت به معنی راه ورسم زندگی یاهمان فرهنگ

دیڤونڌارdivonďār: مدیر

در لری قدیمی تر مخصوص لری بختیاری به افرادی که قابلیت انجام کارهای اداری را داشتن «دیڤوݩ رۉ» می گفتند در اشعارمرحوم حسین قلی کیان خانی  شاعرکهن سال وحماسه سرای لر واژه دیڤونڌاری به معنی سر رشته داری در حل مشکلات وکارهای اداری بکار رفته است که ما تا حدودی این واژه را به روز رسانی کرده ایم و برای معادل مدیریت بکار گرفته ایم

دیڤونڌاریdivonďāri: مدیریت

ڤانو منؽگارvanomnîgār: آموزگار

ڤانوم نهاڌن:  در اکثریت گویش های لری به معنی آموزش دادن بصورت بومی وجود دارد

تور هؽلtorhîl: رسم الخط

تور: رد،خط

هؽل:شیار

ماسالگٱmāsālga: بصورت بومی در لری اصیل به معنی شورا اما توسط مجموعه فرهنگستان احیاشد

شؽڤا تجیلšîvātjil: انمیشن

شؽڤاتšîvāt: تصویر

جیل: متحرک

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/05 23:48:19

مقالات پیشنهادی
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ

زڤوݩ لٛۏری، مؽنجایی، لٱکی، بختیاری، لوری دۊمنی

ادامه مطلب
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی

ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی

ادامه مطلب
تبادل فرهنگی لرها با بریتانیا
تبادل فرهنگی لرها با بریتانیا

تبادل فرهنگی و زبانی لرها با بریتانیا

ادامه مطلب
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند

نخست وزیری که لری صحبت می کرد

ادامه مطلب
کتاب یاریارهای عاشقانه بهمئی
کتاب یاریارهای عاشقانه بهمئی

لری جنوبی، مردم لر

ادامه مطلب
اگر زبان مادری از کسی دریغ شود، دچار چه رنجهایی می شود
اگر زبان مادری از کسی دریغ شود، دچار چه رنجهایی می شود

زبان مادری، لری، کردی، ترکی، لری لکی

ادامه مطلب