باد دوران آکادمی لری

باد دوراندسته بندی ها : متون کهن لری

پیشتر کاربرد بادهایی مانند باد شَه مال( شَمال) را در فرهنگ و ادبیات لر توضیح دادیم و نمونه هایی از آن را ذکر کردیم . یکی دیگر از این بادهای مطبوع و جانفزا باد دوران است( دورون، دورو). این باد در فصل بهار می وزد و وزش آن متوسط است که قدمای لر معتقد بودند که باد جوان کننده و شفابخشی است.

استاد رحمانپور در یکی از سروده های لری مینجایی خود( سرزمینِم) بیتی زیبا و ضرب المثل گونه سروده است که در آن به قدرت التیام بخشی و تجدید حیات این باد نیز اشاره کرده است :

دارِ صد جا بُرِسَه هم میکَه  وانوو

باد دورو مئ زنَه ش دِه بَرزی آسوو

درختی که از صد جا قطع ( و زخمی) شده است  باز هم (می تواند) رویش مجدد کند و باد دوران از بلندای افق بر آن  وزیدن خواهد گرفت

برسه: زخمی شده، قطع شده

وانوو: تجدید حیات، رویش دوباره، …

برزی: بلندی، ارتفاع

آسوو: افق

 

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/03 16:55:47

مقالات پیشنهادی
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات

توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon

ادامه مطلب
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی

بررسی ادبیات لرهای یارسان و خان الماس لرستانی

ادامه مطلب