آکادمی لری

جستجو برای :

دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
دو روایت از بیتی از میرزا نوروز شاعر مردم لر
میرنوروز شاعر مردم لر
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
کاربرد تنوین عربی در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
کاربرد تنوین عربی در لری
کاربرد تنوین در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 11 ماه پیش
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زڤوݩ اْنڳلٛیسی
زڤوݩ اْنڳلیسی
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
قاعده کشش جبرانی در زبان لری و نحوی نمایش این قاعده زبانی در خط پاپریک و لوریتین
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
قاعده نگارشی پاپریک در مورد کسره نقش نما
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فرمول اصلی ماضی بعید در لری
ماضی بعید در لری
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
فعل کهن وامختن در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
فعل بسیط در لری مینجایی
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
موناجات لٛۏری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
موناجات لٛۏری
مٱتن لٛۏری، پاپریک، تورهؽل
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
فردینان دو سوسور زبان شناس
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
آخرین ویرایش : 3 هفته پیش
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon به معنی ادبیات

توضیح اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ساخت واژه ی نیسمونnisêmon

ادامه مطلب
ریشه واژه پایار

واژه پایار

ادامه مطلب
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟

لری مینجایی، لکی، بختیاری، دومنی، مردم لر

ادامه مطلب
اسکار مان نخستین زبان شناس غربی که روی لری کارکرده است

لری کهن، متون لری، لرشناسان غربی، زبان شناسی لری، لکی

ادامه مطلب
جابجایی displacement

جابجایی displacement

ادامه مطلب