آکادمی لری

جستجو برای :

زبان سخت یا زبان آسان مسئله چیست
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
زبان سخت یا زبان آسان مسئله چیست
زبان سخت و زبان آسان، زبانهای مردم لر، لکی، مینجایی، بختیاری و لری جنوبی
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
واژه لری تِی در شاخه های زبانی مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
واژه لری تِی در شاخه های زبانی مردم لر
واژه لری تِی در شاخه های زبانی مردم لر
آخرین ویرایش : 6 ماه پیش
گوتار(مقاله) آتن د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
گوتار(مقاله) آتن د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
ویکی پدیا بسته شده لری مینجایی، بسته شدن ویکی پدیا لری مینجایی، مردم لر
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
لری بختیاری د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
لری بختیاری د ویکی پدیا بسه بیه لری مینجایی
بسته شدن ویکی پدیا لری مینجایی، ویکی پدیا لری
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
مثل لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
مثل لری مینجایی
ضرب المثل لری مینجایی
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
بحران یا آشفتگی  اتنونیمیک در تقسیم بندی های زبانی و گویشی لری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
بحران یا آشفتگی  اتنونیمیک در تقسیم بندی های زبانی و گویشی لری
لری مینجایی، لری لکی، لری بختیاری، لرها، لرستانات
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
ارگاتیو گسسته در زبان مردم لر
لری مینجایی، لری لکی، لری بختیاری، مردم لر، لرهای لک زبان
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
ملاپریشان لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
ملاپریشان لر
عرفای لر، عرفای لک زبان، لرهای لک، اهل حق
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
بررسی یک کهن واژه لری به معنای درد
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : متون کهن لری
بررسی یک کهن واژه لری به معنای درد
کهن واژه لکی، کهن واژه لری مینجایی، لرهای لک زبان، لرهای بختیاری، لرها
آخرین ویرایش : 7 ماه پیش
چند واژه کهن لکی در دیوان خان الماس لرستانی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
چند واژه کهن لکی در دیوان خان الماس لرستانی
اهل حق در مناطق لرنشین، لری لکی، لرها، لری مینجایی، اهل حق
آخرین ویرایش : 8 ماه پیش
مجموعه شعر لری کلاک بی منجر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : هفت لنگ
مجموعه شعر لری کلاک بی منجر
لری، لری بختیاری، لری مینجایی، لری لکی، لری جنوبی، نیسمون و ادبیات
آخرین ویرایش : 8 ماه پیش
فرهنگ لکی باساک نمودی از فرهنگ غنی مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لکی
فرهنگ لکی باساک نمودی از فرهنگ غنی مردم لر
لری لکی، زبان های مردم لر، لرهای لک زبان
آخرین ویرایش : 8 ماه پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
زیرگویش جاپلقی

لری ثلاثی زیرشاخه گاپله ای

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
افعالی در لری به معنای آموزش دادن و تاملاتی چند

یادگیری، زبان لری، مردم لر، لری مینجایی، لری لکی

ادامه مطلب
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب
فهرستی از واژگان لری جنوبی در منطقه ممسنی

لری دومنی، لری لکی

ادامه مطلب