آکادمی لری

جستجو برای :

فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
فعل کهن وامختن در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند
فعل بسیط در لری مینجایی
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
موناجات لٛۏری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
موناجات لٛۏری
مٱتن لٛۏری، پاپریک، تورهؽل
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
فردینان دو سوسور(۱۹۱۳-۱۸۳۵)
فردینان دو سوسور زبان شناس
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
فاکتور مینجایی در معادله چندمجهولی لکی
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
ضرورت تدوین خط لری از دیدگاه علمی
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : هفت لنگ
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
نخست وزیری که لری صحبت می کرد
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
آخرین ویرایش : 1 سال پیش
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : زبان شناسی لری
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
سبک شاعری میرنوروز
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
زیرگویش جاپلقی
نویسنده :محمد
دسته بندی ها : لری مینجایی
زیرگویش جاپلقی
لری ثلاثی زیرشاخه گاپله ای
آخرین ویرایش : 2 سال پیش
مقالات پیشنهادی
مقالات تصادفی
زڤوݩ اْنڳلٛیسی

زڤوݩ اْنڳلیسی

ادامه مطلب
ابتکار جوان یاسوجی برای زنده نگاه داشتن زبان لری(لری جنوبی)

لری جنوبی، مردم لر

ادامه مطلب
اصول و پارامترها در زبان شناسی چامسکی

نوام چامسکی، زبان شناسی، امپریالیسم زبانی، زبان لری، مردم لر

ادامه مطلب
تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)

تبدیل واج ف به م در برخی از وام واژه ها در زبان مردم لر

ادامه مطلب
دستور زبان لکی

دستور زبان لکی که شاخه ای از مردم لر هستند

ادامه مطلب