نگاهی به مضارع مستمر در زبانهای لری

مضارع مستمر در زبان فارسی= دار + شناسه فاعلی + مضارع اخباری: دارم می روم، داری می روی، دارد می رود، داریم می رویم، دارید می روید، دارند می روند

مضارع مستمر در لری بختیاری = هنه +مضارع اخباری

مضارع اخباری درلری بختیاری= پیشوند+بن مضارع+شناسه

درنتیجه مضارع مستمر در لری بختیاری بدین شکل است:

هنهِ اِشونِمس= دارم پرتابش می کنم

هنهِ=نشانگر فعل مضارع مستمر

هنهِ اِیاهِم=دارم می آیم

هنِه قِر اخوره= دارد می چرخد

در لری جنوبی ساخت این مضارع با هئ + مضارع اخباری است:  هئ ایان: دارند می آیند.

در لکی و مینجایی فعل مضارع مستمر با  ها + مضارع اخباری ساخته می شود.

مثال:

 ها  لالکم/  ها مئ لالکم:  :دارم التماس می کنم

ها یا/ ها میا/ ها مائه: دارد می آید.

متأسفانه تحت تاثیر فارسی، فعلِ داشتن دارد جایگزین این پیشوند تصریفی لری ها/هئ/هنِه…. می شود : دارن ایان به جای  هئ ایان یا  ها یان  یا هنِه ایان…..

حتی امروزه در  لکی هم که همینطور است به جای لکی اصیلِ  ها مائه می گویند  دیرئ مائِه= دارد می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *