ماه: نوامبر 2019

  • زندگی با زبان یا بی‌زبان؟

    ناهید عبدی «ما با استفاده از زبان، زندگی خلق می‌کنیم. بدون زبان به شامپانزه‌ها شبیه می‌شویم. به زیبایی حرکت زوج‌های اسکیت باز در مسابقات المپیک فکر کنید. بدون تردید آن‌ها...