زیرگویش جاپلقی

جاپلقی (به لری گاپله ی)

منطقه گسترده ای از شرق لرستان وغرب استان مرکزی را در برمی گیرد این گویش در منطقه شرق لرستان به علت تداخل با لری بختیاری به بختیاری نزدیک است اما در نواحی غربی استان مرکزی مثل شازند تمایل بشتری به گویش ثلاثی(یکی از گویش های لری مینجایی) دارد.

در لرستان بسیاری از جاپلقی ها هرچند بازیر گویش ویژه جاپلقی سخن می گویند اما از نطر ریشه وتبار لربختیاری(چالنگ) هستند.

یکی از تفاوت های آوای جاپلقی با لری بختیاری این است کهواژگانی که درلری بختیاری با آوای آوaw تلفظ می شوند در لری جاپلقی با آوای öw تلفظ می شوند.

اۉ:آب

گۉون:گاو ها

برخی از واژگان ویژه در زیرگویش جاپلقی

شیsi:چی

ماْ:من

اۉڤدن:آمدن

نۉڤدن:نیامدن

گیاٛ:برادر

خۉ:خواب

بینیمون: ببینم

حالت جمع در جاپلقی معمولا واکثرا«ونon» “است جاپلقی الیگودرز و ازنا از نظر قاموسی تقریبا ۸۰ درصد با لری بختیاری مشترک است اما از نظر آوایی شباهت بیشتری به لری مینجایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *