شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر

ین in

و

یت ît

ین مخصوص بختیاری و لکی

بختیاری:
ایدونین/ ازونین: می دانید

اویدین: آمدید

وَندین: انداختید

لکی:

مَزونین: می دانید
مچین: می روید

مَپِرسین: می پرسید

که گاه ( و یا ون تاکید هم به آن می چسبد): مزونینو
مَچینو، مَپرسینو

یت خاص مینجایی، ثلاثی و لرستان جنوبی( کهگیلویه، بویراحمد، ممسنی…)

مینجایی:
اومائیت: آمدید

کردیت
بَمونیت: بمانید
هرَدیت: خوردید
بیائیت: بیایید
بَشیونیت: بر هم زنید

که همانند لکی حالت تاکیدی با ون (و) هم دارد:

اومائیتو
بیاییتو

هردیتو

ثلاثی:
موکُنیت
اومییت

بَپُرسیت
مِشیونیت: برهم می زنید
میینیت: می بینید

لرستان جنوبی:

اومئیت
کردیت
بییت
خردیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *