تبدیل واج ف به م در برخی وامواژه های لری طبق فرایند رساشدگی(sonorization)

f ➡️ m

لزم: lazm:لهجه

🔹لفظ ( واژه عربی تبار)

lafz➡️ lazf طبق فرایند قلب :جابجایی واج ها

lazf ➡️( فرایند رساشدگی) ➡️lazm

🔹سخم: سقف
saqf➡️ saxf➡️ saxm

البته معادل لری اصیل برای سقف در گویش های مختلف می شود چیدار، چیگار، چییار…

مثال:

برف اومائه تا چیدار،دِه ها بَرِمیَه هونه

بیعار نشسه کنجئ سی خوش گورونی مونَه
(پیرَه زا، متوفی ۱۳۲۱ه. ش)

وخم: وقف

vaqf➡️ vaxf➡️ vaxm

مثال:

لُرمِنِم تیمورِتِه لَنگـ کِردِمَه
عَرصه وُ اِسکَندَرِت تنگ کِردِمَه

واعِرو،افغان وروم،جنگ کِردِمَه
جونِ شیری وخم فرهنگ،کردِمَه

(استاد رمضان پرورده شاعر معاصر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *