شناسنامه فرهنگستان زبان لری به چند زبان

فارسی

فرهنگستان زبان لری یک مجموعه  علمی فرهنگی با محوریت پژوهش در مورد زبان مردم لر و تقویت آن است  که توسط جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان  سراسر کشور  و فعلا از استان های مرکزی، خوزستان، لرستان، و اصفهان اداره می شود. این مجموعه علمی فرهنگی با احترام به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور، به ترویج، پژوهش و تلاش برای زنده نگهداشتن زبان و فرهنگ مردم لر به عنوان رکن رکینی از فرهنگ ایران عزیز می پردازد.

 این مجموعه علمی فرهنگی هیچگونه وابستگی سیاسی، مالی  به احزاب، اشخاص و جریانات سیاسی ندارد و با رعایت موازین قانونی و شرعی در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت ملی در راستای تقویت زبان و فرهنگ بومی فعالیت می کند.

لری مینجایی:

رَهزیِشتگه  زوون لوری  کوومره ائ دونائشتی رهزیشتیه که ری زوون و رهزیشت زایاره لور و سی تونا کِردن و واپشِکنیئنِش کار میکه.

 بُرئ د تحصیلکردیاکه لور د سراسر ولات ایران  و سی ایسه د آستونیاکه مرکزی، خوزسون ، لورسون و اصفاهون دیوونداریش میکه ن. ئی کوومره وا عزت نیائن وه زوون فارسی که زوون دیوونی ولات ایرانه دالش آزا و تونا هیشتن زوون و رهزیشت لوریه که رک و ستین گپیه د رهزیشت ایران هرنگ.

 ئی کوومره دونائشتی  رهزیشتی د لحاظ سیاسی و پیل و پری یا هر لحاظئ هنی زیر دلَک هیچ حزب یا جریان و آیمون سیاسی نئ و د ری پینومه قانون و دین و یَکاگیری زایاره ای و واری سی آزا هیشتن و تونا کِردن زوون و رهزیشت خومونی کار میکه.

English

The Virtual Lurish  Language Academy is a scientific_cultural assembly that seeks to investigate and strengthen the language of Lurish people. It is managed by a community of Lurish university students and graduates ، presently, from Markazi, Khuzistan, Luristan and Isfahan Provinces. Being as a scientific-cultural assembly, this academy is affiliated by or dependant on no political party, person or tendency. The Lurish Language   Academy acknowledges and respects territorial integrity, and Persian as the official language of the Iranian nation, and works in line with legal and religious criteria  in order to keep alive and strengthen the native language and culture as an important part of the Iranian culture.

العربیه

أالاكاديمية للغه اللوریه هی المجموعه العلميه والثقافيه التي تسعى إلى بحث و تعزيز اللغه اللوریه و يديرها مجتمع من طلاب جامعة  والخريجين من المحافظات مركزي، خوزستان، لوريستان وإصفهان. كونها جمعية علمية وثقافية، لیست هذه الأكاديمية  تابعة أو تعتمد على أي حزب سياسي أو شخص او جناح سیاسی و تحترم ألاكاديمية  للغه اللوریه السلامة الإقليمية و اللغه الفارسية باعتبارها اللغة الرسمية للأمة الإيرانية، وتعمل وفقا للمعايير القانونية والدينية من أجل الحفاظ على قيد الحياة وتعزيز اللغة والثقافة المحلية كجزء هام من الثقافة الإيرانية .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *