دستور زبان لکی

نگاهی مختصر به صرف فعل خواستن در لکی در حالت مضارع(هنگامی که مفعول دارد) همراه با خط لوریتین

مضارع فعل خواستن در لکی با مضارع بقیه افعال لکی فرق دارد زیرا جای شناسه های فاعلی عوضی می شود.

sêtinêm čata me ؟
عزیزم چه می خواهی؟

ستینِم چَه تَه مِه(ترجمه تحت اللفظی: عزیزم چه ات می خواهد یعنی چه می خواهی)
مِه me: می خواهد
مثلا
kārma me: کار می خواهم
کارمَه مِه: ( ترجمه تحت الفظی: کارم می خواهد یعنی کار می خواهم)

korka mazonêm žanta me
پسر، می دونم زن می خواهی

na žanma nême نه زن نمی خواهم

ārāmêšma me
آرامش می خواهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *