واژگانی از لری لیراوی

محسن خواجه گیری فعال فرهنگی لر استان بوشهر

گرده / راه و روش،  طریق،  نحوه

ری گرده ،  سر گرده: منظم ،  مرتب،  دارای نظم و ترتیب

گردی یک: مثل یکدیگر

گردش: مانندش،  مثل اش

نهک: پودر

سابیننهکه / پودر رخت شویی

غر / گرد،  غبار، ریز گرد

خهک نهکه / خاک پودر

نها / جلو

دیندا / عقب

نهاتر : جلوتر،  قدیم

ولم :مناسب

گت: بزرگ، 

گپ :بزرگ

زوره: بیشتر

د زوره: اکثریت

مهلی:خیلی،  زیاد

دهاری: خیلی،  زیاد

دیار: پیدا

ندیار: نا پدید

جهون:  زیبا،  قشنگ

هپرون::چنگ زدن

هپلرزیی: با ترس و استرس

پلورده: هذیان

گهگمون:خیلی زود

گه: زود

گهتی: هیچ وقت

تفاقی: گاهی،  وقتی

ولا: مرتبه،  دفعه

تفاق ولی: بعضی وقتها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *