چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

با تمرکز بر لری آبستانی گویشی غنی از مجموعه گویش های خرم آباد

به زایایی و فعل سازی شگرف زبان لری با پیشوندها توجه کنید. آیا لری با اینهمه زایایی و تنوع فوق العاده در هر شاخه، یک لهجه است؟؟؟!!!

وارَتِن: متحیر شدن
وارَسِسن: آگاه شدن، خبردار شدن
وارَسیِن: رسیدگی کردن
واشاردن: پنهان کردن

واسونِسِن: سلب شدن، منفک و منفصل شدن
واافتائن: منصرف شدن
واوَنِن: منصرف کردن
واهَرِسِن: تحلیل رفتن

واکروژِسِن: در رشد عقب مانده شدن، تحلیل رفتن و کوچک شدن

واکروژنئین: دچار عقب ماندگی رشدی یا کوچک کردن: مریضی ئی جیجه ن واکروژنی

واچوفِسِن: تازه شدن زخم

واچوفنیئن: تازه کردن زخم

وادَر وَنن: اعتراف کردن( به جرم)

واگیرِسِن: سلب اختیار شدن، تسخیر شدن

وانیائن: شناسایی کردن مکانی( برای سرقت، انتقام.‌.‌‌)

واکارِسِن: دوباره به زیر کِشت درآمدن

واداشتن: پایان یافتن بارش: واداشتش: بارش به پایان رسید

واچِرپِسن: پاره شدن( بند، نخ، …) بر اثر فشار،

واکِنِسِن: باز شدن و کنده شدن چیزی به صورت لایه لایه ای: پووسش واکِنِس

واریزِسِن: خشک شدن و فروپاشیدن چیزی که قبلا زنده یا بانشاط بوده فروپاشی و قطع شدن: دسش واریزیه،
وازِنِسن: کاشتن نهال به جای نهال های رشد نکرده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *