لری را بهتر بشناسیم

بررسی یک لرواژه ناب: هادشhādêš

نوع کلمه: قید توصیف کننده جمله

شاخه زبانی: لری مینجایی

معنی: احتمالا، شاید

مثال: هادش مین هونه با: احتمالا داخل خانه باشد
هادش سی علی گوتووه: شاید برای علی گفته باشد
ریشه شناسی: ها(هست)+د(در)+ش(آن): در آن هست، (این احتمال) در آن هست.
هادش یک واژه مرکب لری است که از سه جزء فعل(ها)+ حرف اضافه(د)+ ضمیر متصل( ش) ساخته شده است و این نشان از توانایی زبان لری برای ساخت ترکیبات بدیع با اجزای مختلف دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *