فعل های بسیط لری مینجایی که با حرف ه شروع می شود:

بخش الف

هردن hardên: خوردن( هردم، هردی، هرد…)

هننhanên: خواندن

هیکنیئن/هیکنیدن:

گریه کردن با صدای منقطع

هلاتنیئن/هلاتنیدن: جیغ زدن از ته دل از شدت درد یا وحشت

هرنیئن/هرنیدنharnidên: عرعر کردن

هتنhatên( در لری مینجایی قدیم به ویژه بالاگریوه): افتادن، همریشه با کتن(افتادن) لکی از طریق تبدیل ک به ه

هپنیئن(=کپنیئن): خوردن یا قورت دادن خوراکی های پودرمانند

هوفتیئن: خوابیدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *