کاربرد تنوین عربی در لری

غلامرضا مهرآموز

واژگان تنوین دار در لری سه دسته اند:

۱.واژگان عربی که از طریق فارسی وارد لری شده اند:
واقعا”، فعلا”، حتما”، مثلا”….

البته کاربرد تنوین در لری در مقایسه با فارسی بسیار ناچیز است و بیشتر کاربرد تنوین از طریق فارسی معرفی شده است

۲. واژگان لری که تنوین عربی گرفته اند. نکته این واژگان از گویش مادری خود بنده گردآوری شده است .(اگر کسی نشنیده یا نمی داند بحث دیگری است تعمیم نمی دهم) مانند:

خانوادتا”( به صورت خانوادگی ): هوز فلونی خانوادتا” گناسن( خسیسن)

ریشَتا”، د ریشتا”( از ریشه، از اساس). کار یِنو (د) ریشتا” خراوه.

بالاغیرتا”( ترکیب لری_عربی): بالاغیرتا” وه فگر ئیما هم بوو

بنیَتا” boniýatan: اصولا، اساسا”

۳. واژگان عربی خاص که در فارسی کنونی کم کاربرد یا ناموجود هستند:

یومیَا”: yumiýan( به صورت روزانه)
یومیا” میا تِه م سیل چییاش بکه( هر روز پیشم می آید وسایلش را ببیند)

مدومَن، مدوما” mêdoman: بصورت پیوسته( برگرفته از مُدام عربی)

گوتی هر جا روئی خوم دِ نهاتم
هِه چی سایَه مدومن پا وِ پاتِم
(استاد رحمان مریدی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *