مروری بر نام لری ماهها (با تاکید بر لری مینجایی؛ لرستان فیلی)

برخی ماهها چند نام یا لقب داشته اند که برخی از آنها آورده می شود

همچنین جهت آشناسازی بهتر( به جز در مورد نون ناملفوظ« ݩ») با رسم الخط فارسی نگاشته شده اند

فروردین ⬅️ نوروزما
اردیبهشت ⬅️ گلِبارما، ما نوشَوا

خردادماه⬅️ باروݩبُرّوݩ( ماه قطع شدن باران)، البته خرداد معادل های دیگری هم دارد ولی چون محل بحث است نیاورده ایم

تیرماه⬅️ ماتَشه، ما میوه رسوݩ

مرداد⬅️ مه گرمه/مونگ گرمه، ما خرماپَزوݩ
شهریور ⬅️ ما سرخرمنوݩ، خرمه ورداروݩ…

مهر⬅️ ما ایلِباریا، ما مالِبار

آبان ⬅️ باروݩبونوݩ( ماه شروع بارش باران ) ، ما قوس، .‌‌..
آذر⬅️ ماسیَه، ما قونِشت، آورچکنوݩ

دیماه⬅️ ما اول چله، ما چله، دایاراقکو/داداراقکو

بهمن ⬅️ برف اَممار، لَرکُشوݩ،. ..
اسفند⬅️ انَه زنوݩ، ما دَرعِئد،…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *