معانی مختلف واژه«نیرnir» در زبان لری


نیرnir در جملات و اصطلاحات لری معانی گوناگونی دارد

مثلا
نوم نیر خوڌاnom nir xođā:
تقریبا معادل ماشاالله در زبان عربی است

نوم نیر خوڌا سی کدبالا ای کور
nom nir xođā si kaď bālā i korr:
ماشا الله برای بلندی قامت این پسر

در جای دیگر

فلونی چٱنؽ پؽا بٱڌنیرؽ هؽڌا:
fêloni čanî pîýā baď nirî hîđā
فلانی چقدر مردی ست با انرژی منفی

علی پؽا خوش نیرؽ هؽڌا:
ali pîýā xoš nirî hîđā
علی مردی است با انرژی مثبت(صورتی که انوار یا انرژی مثبت دارد)
یا
نوم نیر خوڌا: نام انرژی یا انوار پروردگار
nom nir xođā
ڤانوم ۉ نیر خوڌا:
vā nom öw nir xođā

منبع:سایت لورتین

http://luritin.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1nir%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%DB%8C/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *