دو نکته نگارشی مهم در رسم الخط پاپریک

۱) می نشانه استمراری در لری خرم آبادی را بصورت« مؽ» بنویسید زیرا با صدای یاء مجهول است

مؽ گوت: می گفت

مؽ پورسم: می پرسم

مؽ شؽڤنم: به هم می زنم

مؽ تیچنٱ: پراکنداه می کند، از هم می پاشد

مؽ سونٱ: می خرد

مؽ سونٱن: می خرند

مؽ هٱنی/ مؽ ڤٱنی: می خواندی

۲)الف استمراری در لری بختیاری صدای شوا دارد پس آن را با کاراکتر «اْ» می نویسیم

اْپورسوم: می پرسم

اْشوناٛ: پرتاب می کند

اْجۊری: پیدا می کنی

ولی با ای استمراری شوا ندارد:

ایپورسوم

ایشوناٛ

ایجۊری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *