تفاوت معنایی در نگارش چندواژه با لام معمولی و لام یایی در لری فیلی

غلامرضا مهرآموز

تفاوت معنایی در نگارش چند واژه با لام معمولی(ل) و لام یائی (لٛ)در زبان لر فیلی

تٱل: تلخ  ولی، تٱلٛ: نهال

کل( کاْل): کل زدن ولی، کلٛ: ارسال_فرصت انجام کار بد یا فرصت انتقام

گول: گُل  ولی، گولٛ: خوشه گندم و جو

کٱل: بز کوهی   ولی، کٱلٛ: ناقص، ویرانه…

تلٱ: تله، نوعی آش محلی   ولی، تلٛٱ: کنایه از شکم

گٱل: گام،بین پاها  ولی، گٱلٛ: جمع، دسته، گروه

مل: چاق مثلا مل اْ مٱس: چاق و چله

ولی، ملٛ: گردن

لام یائی شبیه تلفیقی از آواهای ل و ی است در نسخه غیرکامپیوتری پاپریک( نسخه سال ۱۳۷۴) لام یائی به صورت یک لام طراحی شده بود که بالای آن شکل موزونی از ی ( شبیه ی اردو) قرار می گرفت تا نشانگر  و راهنمای تلفظ این واژه باشد ولی به خاطر مشکلات طراحی و استانداردسازی این کاراکتر مجبور شدیم در نسخه های کامپیوتری از لام هشتدار (لٛ) به جای آن استفاده کنیم

لازم به ذکر است که در برخی گویش ها و مناطق لری ۳ نوع لام وجود دارد که ما جهت جلوگیری از پیچیده شدن خط لری به ویژه آموزش آن به عموم مجبور شدیم از لام سوم که کم کاربردتر است بگذریم و به غیر از لام یائی آن دو لام دیگر را با همین لام معمولی نشان دهیم

در لری همچنین دو نوع «ر» وجود دارد «ر ساده یا معمولی» مثل ر فارسی و «ر مشدد یا مکرر» که فعلا بخاطر همین جلوگیری از پیچیدگی خط لری و آموزش آن مجبور شده ایم که فعلا هر دو را با همین «ر معمولی» نشان دهیم ولی جایی که «ر مشدد/ مکرر» خیلی تابلو است آن را با دو تا ر(رر) نشان دهیم

مثل خٱررٱ: گِل

آواهای کم کاربرد دیگری نیز در لری وجود دارد که بخاطر کم کاربرد بودن و جلوگیری از پیچیده شدن و دشواری آموزش خط از آنها صرف نظر شده است

واقعیت این است که لری آواشناسی پیچیده ای دارد

2 دیدگاه در “تفاوت معنایی در نگارش چندواژه با لام معمولی و لام یایی در لری فیلی”

پاسخ دادن به نشمین لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *