درس چهاردهم از رسم الخط پاپریک

درس چهاردهم

لام یائی «لٛ»

در لرستان فیلی و بخش های از بختیاری دو نوع ل وجود دارد. یکی ل معمولی مثل ل فارسی و دیگری لام یائی که آن را در خط پاپریک با«لٛ» ودر لوریتین با ł نشان می دهیم. این نوع ل خاص را تا کنون با نام های مختلفی می شناخته اند مثلا لام زاگرسی، لام لری، لام دو نقطه و … ولی ما آن را لام یائی می نامیم زیرا که انگار تلفیق دو آوای ل و ی است . اریک آنونبی زبان شناس کانادایی نیز آن را در تحقیقات و مثال های خود با حرف L و اندیس زیرین y نشان داده است تا حالت تلفیق گونه صدای ل و ی را در آن نشان دهد.
مثال با لام معمولی ولام یایی در لوریتین و پاپریک:
در خط لوریتین:
gol: گُل
goł: خوشه گندم

در خط پاپریک:
گول: گل
گولٛ: خوشه گندم

در خط لوریتین:
tal: تلخ
tał: نهال

در خط پاپریک:
تٱل: تلخ
تٱلٛ:نهال

در خط لوریتین:
kol: کوتاه
koł :کُند همه، کُل

در خط پاپریک:

کول: کوتاه
کولٛ: کند- همه
لٛۏر: لر
مثل های از این نوع لام در لری بختیاری(بخش های از بختیاری):
ڌیلٛ: اسیر,شکست خورده
هٱلٛی: هلو
قٱلٛوݩ: قلیان
بٱلٛی: برگ
ڌیتلٛۏر: جمع کردن نامنظم
نکته: این لام در لری جنوبی وبخش های زیادی از بختیاری وجود ندارد.
چند نکته در مورد لام یائی:
این لام با آن لام ثقیلی که مثلا در کردی سورانی وجود دارد متفاوت است.
هیچ کلمه ای در مینجایی و لکی در اصل با لام معمولی شروع نمی شود بلکه اگر با لام شروع شود ِلام یائی است.

منبع: کانال تلگرامی فرهنگستان زبان لری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *