درس یازدهم از رسم الخط پاپریک

درس یازدهم :

کاراکتر «ۋ» که در لوریتین با «ü» نشان می دهیم: این صدا در بالاگریوه ای, میوندی, لکی,ثلاثی و برخی کلمات لری جنوبی وجود دارد.
نکته مهم:لطفا آن را با «ۊ» اشتباه نگیرید اولا در همه شاخه ها و گویش ها وجود ندارد و این که هر صدای او هم «ۋ» نیست.این صدا در فارسی وجود ندارد ولی در گستره وسیعی از زاگرس وجود دارد مثلا در کردی هم وجود دارد که در خط کردی آن را با واو دونقطه «ۊ» نشان می دهند نه واو سه نقطه« ۋ»

چند مثال با کاراکتر «ۋ» در خط پاپریک:
هۋچ( مثلا در لکی و ثلاثی اصیل): هیچ
کۋر( مثلا در بالاگریوه ای) نابینا
شۋر شور
تۋف( مثلا در بختیاری میوندی) مایع سفیدرنگی که از آن کشک می سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *