چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا آکادمی لری

چند فعل لری مینجایی با پیشوند وادسته بندی ها : لری مینجایی

با تمرکز بر لری آبستانی گویشی غنی از مجموعه گویش های خرم آباد

به زایایی و فعل سازی شگرف زبان لری با پیشوندها توجه کنید. آیا لری با اینهمه زایایی و تنوع فوق العاده در هر شاخه، یک لهجه است؟؟؟!!!

وارَتِن: متحیر شدن
وارَسِسن: آگاه شدن، خبردار شدن
وارَسیِن: رسیدگی کردن
واشاردن: پنهان کردن

واسونِسِن: سلب شدن، منفک و منفصل شدن
واافتائن: منصرف شدن
واوَنِن: منصرف کردن
واهَرِسِن: تحلیل رفتن

واکروژِسِن: در رشد عقب مانده شدن، تحلیل رفتن و کوچک شدن

واکروژنئین: دچار عقب ماندگی رشدی یا کوچک کردن: مریضی ئی جیجه ن واکروژنی

واچوفِسِن: تازه شدن زخم

واچوفنیئن: تازه کردن زخم

وادَر وَنن: اعتراف کردن( به جرم)

واگیرِسِن: سلب اختیار شدن، تسخیر شدن

وانیائن: شناسایی کردن مکانی( برای سرقت، انتقام.‌.‌‌)

واکارِسِن: دوباره به زیر کِشت درآمدن

واداشتن: پایان یافتن بارش: واداشتش: بارش به پایان رسید

واچِرپِسن: پاره شدن( بند، نخ، …) بر اثر فشار،

واکِنِسِن: باز شدن و کنده شدن چیزی به صورت لایه لایه ای: پووسش واکِنِس

واریزِسِن: خشک شدن و فروپاشیدن چیزی که قبلا زنده یا بانشاط بوده فروپاشی و قطع شدن: دسش واریزیه،
وازِنِسن: کاشتن نهال به جای نهال های رشد نکرده

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/03/01 20:45:51

مقالات پیشنهادی
یٱهۊدیٱت
یٱهۊدیٱت

یهۊدیت دین یٱکونه پرستی

ادامه مطلب
خٱلک لٛۏر
خٱلک لٛۏر

ڤیکیپدیا لٛۏری

ادامه مطلب
توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی
توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی

توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی

ادامه مطلب
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله
تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله

تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی

ادامه مطلب
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟

لری مینجایی، لکی، بختیاری، دومنی، مردم لر

ادامه مطلب