چند اختصار مفید در خط پاپریک آکادمی لری

چند اختصار مفید در خط پاپریکدسته بندی ها : پاپریک

چند حرف اضافه یا ربط پرکاربرد لری را در خط پاپریک می توانیم بطور مختصر بنویسیم البته این تبصره اختیاری است و می توان آنها را کامل نوشت

شکل کامل ⬅️ شکل خلاصه

داْ ( از، در) ⬅️ د
زاْ ( از) ⬅️ ز

ڤاْ ( به)⬅️ ڤ
کاْ ( که)⬅️ ک

د ایچاْ تا اۊچاْ، د ڤلات لٛۏر
ز ایچو تا اۊچو، ز ڤولات لور

رٱتم ڤ خورماوٱ

ڤ نوم خودای گٱپ ۉ بؽ لٛف

پؽائؽ ک کورش گٱپٱ

( مردی که پسرش بزرگ است)

استفاده از شکل مختصر اختیاری است ولی توصیه می کنیم چون این حروف در جملات پرکاربرد هستند از شکل خلاصه آنها استفاده کنید تا سرعت تایپ هم بیشتر شود‌‌‌

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/03/02 00:05:05

مقالات پیشنهادی
درباره خط لورتین و پاپریک
درباره خط لورتین و پاپریک

رسم الخط پاپریک و لورتین در زبان مردم لر

ادامه مطلب
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر
شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر

شناسنامه فرهنگستان زبان و ادبیات مردم لر

ادامه مطلب
رابطه زبان و رسم الخط
رابطه زبان و رسم الخط

ارتباط رسم الخط و زبان

ادامه مطلب
درباره ریشه واژه تَئره( طَئرَه) به معنای گلونی
درباره ریشه واژه تَئره( طَئرَه) به معنای گلونی

گلونی، زنان لر(مینجایی، لک، بختیاری و جنوبی)

ادامه مطلب
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب
بررسی فعل لری « نمونیئن» nêmoniýên به معنی نشان دادن
بررسی فعل لری « نمونیئن» nêmoniýên به معنی نشان دادن

فعل نمونیئن یک فعل کهن لری

ادامه مطلب
فرآیند قلب در زبان مردم لر
فرآیند قلب در زبان مردم لر

بحث زبان شناسی، لری لکی، مینجایی، بختیاری، مردم لر

ادامه مطلب