چند اختصار مفید در خط پاپریک آکادمی لری

چند اختصار مفید در خط پاپریکدسته بندی ها : پاپریک

چند حرف اضافه یا ربط پرکاربرد لری را در خط پاپریک می توانیم بطور مختصر بنویسیم البته این تبصره اختیاری است و می توان آنها را کامل نوشت

شکل کامل ⬅️ شکل خلاصه

داْ ( از، در) ⬅️ د
زاْ ( از) ⬅️ ز

ڤاْ ( به)⬅️ ڤ
کاْ ( که)⬅️ ک

د ایچاْ تا اۊچاْ، د ڤلات لٛۏر
ز ایچو تا اۊچو، ز ڤولات لور

رٱتم ڤ خورماوٱ

ڤ نوم خودای گٱپ ۉ بؽ لٛف

پؽائؽ ک کورش گٱپٱ

( مردی که پسرش بزرگ است)

استفاده از شکل مختصر اختیاری است ولی توصیه می کنیم چون این حروف در جملات پرکاربرد هستند از شکل خلاصه آنها استفاده کنید تا سرعت تایپ هم بیشتر شود‌‌‌

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/03/01 20:35:05

مقالات پیشنهادی
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

ادامه مطلب
ضمه در الفبای لری
ضمه در الفبای لری

ضمه در الفبای پاپریک یا o

ادامه مطلب
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

ادامه مطلب
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ

زڤوݩ لٛۏری، مؽنجایی، لٱکی، بختیاری، لوری دۊمنی

ادامه مطلب