موناجات لٛۏری آکادمی لری

موناجات لٛۏریدسته بندی ها : لری مینجایی

موناجات

 

خودایا ....

ڤیرم باٛ اوقٱ مٱشغۊل عاٛڤیا خوم بۊئم کاْ عاٛڤیا کٱسیا تر ناْ نائینم....

ڤیرم باٛ اوقٱ ٱر کٱسی ناْ گٱن دیئم قزاڤٱتش نٱکم، دٱرکش بٱکم...

ڤیرم باٛ گٱنی دیئم ببٱخشم ڤلی گٱنی نٱکم! سی یٱ کاْ نوئنم بٱخشیٱ مۊئم یا نٱ...

ڤیرم باٛ ٱر دلم اْشکس نفرین نٱکم، دوعا بٱکم، نٱتونسم، سکۊت بٱکم...

ڤیرم باٛ ٱر سٱخت باٛیر، سٱخت ماٛینم...

ڤیرم باٛ ڤ قزاڤٱت کٱسی نٱشینم سی یٱ کاْ د تاریکی هٱمٱ جۊر یٱکیم...

ڤبرم باٛ تیام ماْ ری گٱنیا ۉ تٱلیا بڤٱنم سی یٱ کاْ تیا رٱنڳیݩ، بی شٱک رٱنڳیݩ ماٛینٱن...

خودا هٱمیشاٛیی ماْ!!

نوئنم ایمرۊ هیسم یا سۏ...

تۏ د ٱزٱل مناْ پاٛدا کردیٱ ۉ ماْ هنی هام د مناٛی تۏ...

یاریم باٛ لٛۉخٱنٱ خوماْ نسار کولٛ کٱسیایی بٱکم کاْ دلماْ اْشکنانٱ،

قزاڤٱتم کردن.

ناٛئیٱم گرتن...

ڤیرم باٛ د آیمیا عاٛڤجۊیی نٱکم... ٱر گٱن بیئن گٱنی دیئن! ماْ موفید هیسم ۉ موڤید می مونم...

سی یٱ کاْ موفید بیئن هونٱر نی، موفید مٱناْ هونٱر ٱ...

 

متن فارسی

 

مناجات

 

خدایا

یادم بده آن قدر مشغول عیب‌هاي خودم باشم که عیب هاي دیگران رانبینم

یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، درکش کنم

یادم بده بدی دیدم “ببخشم” ولی بدی نکنم! چرا که نمی دانم بخشیده می شوم یا نه

یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم، دعا کنم، نتوانستم سکوت کنم

یادم بده اگر سخت بگیرم “سخت می بینم”…

یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه ي شبیه هم هستیم

یادم بده چشمانم را روی بدی‌ها و تلخی‌ها ببندم چرا که چشمان خوشگل، بی‌شک جذاب می‌بینند

خدای همیشگی من!!

نمی‌دانم امروز هستم یا فردا

تو از ازل مرا یافته اي و من هنوز در جستجوی توام

یاریم کن لبخند خود را نثار تمام کسانی کنم که دلم را شکستند،

قضاوتم کردند،

نادیده‌ام گرفتند

یادم بده از آدمها خرده نگیرم… اگر بد شدند بدی دیدند! من مفید هستم و مفید می مانم

چرا که مفید بودن هنر نیست، مفید ماندن هنر هست..

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/02/02 09:53:18

مقالات پیشنهادی
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر
شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر

شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر

ادامه مطلب
درباره خط لورتین و پاپریک
درباره خط لورتین و پاپریک

رسم الخط پاپریک و لورتین در زبان مردم لر

ادامه مطلب
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه

سبک شاعری میرنوروز

ادامه مطلب
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت
انتشار کتاب زبان آدم؛انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت

زبان شناسی، زبان، لری، مینجایی، لکی، لری دومنی

ادامه مطلب
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری

لری بختیاری، متون کهن لری

ادامه مطلب
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟
آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟

لری مینجایی، لکی، بختیاری، دومنی، مردم لر

ادامه مطلب