معرفی افعال کهن لری آکادمی لری

معرفی افعال کهن لریدسته بندی ها : متون کهن لری

گلامیشتن
یعنی باهم ترکیب کردن، مخلوط کردن
در اصل ریشه این فعل کهن وزیبایی لری
گلامیژ یا گلامیز هست
گل: یعنی در کنار هم، پیش هم، در جمع هم: داْ گل یٱک
گٱلس
و آمیژ در اصل همان است که در فارسی شده آمیزه، آمیز، آمیختن

در لری بختیاری
فعل گلشنیڌن یا گلشتاْ
نیز از همین ماده است که گاهی به معنی منظم کردن،نظم دادن،تنظیم کردن می دهد

کانال فرهنگستان زبان لری

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/01/30 19:58:37

مقالات پیشنهادی
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی

بررسی ادبیات لرهای یارسان و خان الماس لرستانی

ادامه مطلب
برف اَممار
برف اَممار

برف اَممار چیست، ماهیت و چیستی برف اَممار

ادامه مطلب