فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شوند آکادمی لری

فعل های بسیط لری مینجایی که با الف شروع می شونددسته بندی ها : لری مینجایی

اِزمائیِن: آزمایش کردن
اسَنِن/ اسئن: گرفتن، خریدن
اسپاردن: سپردن
اشماردن/ اشمردن: شمردن
اشکنائن: شکستن( معنای متعدی)
اشکِسِن: شکستن، شکسته شدن( معنای لازم و مجهول)
اشنَختن: شناختن
اشنفتن: شنیدن
اَمائیِن: تهیه کردن، آماده کردن
اَنائیِن: نصب کردن، ساختن
انائسن( حالت مجهولی): نصب شدن، ساخته شدن
اومائن: آمدن
ایفتائن/اُفتائن: افتادن

همانگونه که می بینید افعال لری این فهرست شکل کهن تری نسبت به معادل های فارسی خود دارند و نمی توانند شکل محلی و لهجه ای کلمات فارسی هم ارز خود باشند .البته برخی از این افعال این فهرست در فارسی نیز وجود ندارد

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/03/01 20:15:31

مقالات پیشنهادی
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان

تعابیر و اصطلاحات روح زبان هستند

ادامه مطلب
داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پری
داستان لٛوری پؽا ۉ پٱری:داستان لری مرد و پری

داستان لری مرد و پری

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب
موناجات لٛۏری
موناجات لٛۏری

مٱتن لٛۏری، پاپریک، تورهؽل

ادامه مطلب
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری
نقدی بر [کتاب]موادی برای مطالعه گویش بختیاری

لری بختیاری، متون کهن لری

ادامه مطلب