فرمول اصلی ماضی بعید در لری آکادمی لری

فرمول اصلی ماضی بعید در لریدسته بندی ها : زبان شناسی لری

فرمول اصلی ماضی بعید در لری

 

بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

مثلا از مصدر گوتن/ گوڌن:

گوتم بی( گوتم وی): گفته بودم

گوڌوم بی

گوتن بی:گفته بودند

گوڌن بی

گوتؽت بی: گفته بودید( یا گوتؽتون بی)

یا

دیم بی/دیڌوم بی: دیده بودم

در برخی از گویش ها در حالت محاوره،  بی یا وی به مرور زمان تبدیل شده است به  ی گوتمی(=گوتم بی/ گوتم وی): گفته بودم دینی(= دین بی..): دیده بودند و مقایسه ای بین فرمول ماضی بعید در دستور لری و فارسی، لری: بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

فارسی: صفت مفعولی+ بود+ شناسه

صفت مفعولی مثل گفته، کشته، دیده

فرمول اصلی ماضی بعید در لری

بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

مثلا از مصدر گوتن/ گوڌن:

گوتم بی( گوتم وی): گفته بودم

گوڌوم بی

گوتن بی:گفته بودند

گوڌن بی

گوتؽت بی: گفته بودید( یا گوتؽتون بی)

یا

دیم بی/دیڌوم بی: دیده بودم

در برخی از گویش ها در حالت محاوره،  بی یا وی به مرور زمان تبدیل شده است به  ی

گوتمی(=گوتم بی/ گوتم وی): گفته بودم

دینی(= دین بی..): دیده بودند

و مقایسه ای بین فرمول ماضی بعید در دستور لری و فارسی

لری: بن ماضی+ شناسه+ بی(وی)

فارسی: صفت مفعولی+ بود+ شناسه

صفت مفعولی مثل گفته، کشته، دیده

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1401/03/04 20:12:59

مقالات پیشنهادی
نظریاتی در باب ریشه زبان فارسی
نظریاتی در باب ریشه زبان فارسی

ریشه زبان فارسی

ادامه مطلب
دو نکته نگارشی مهم در رسم الخط پاپریک
دو نکته نگارشی مهم در رسم الخط پاپریک

نکات مهم نگارشی رسم الخط پاپریک

ادامه مطلب
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

ادامه مطلب
اصل اقتصاد زبانی
اصل اقتصاد زبانی

زبان شناسی، کم کوشی زبانی، بی هویتی، زبان های مردم لر

ادامه مطلب
برف اَممار
برف اَممار

برف اَممار چیست، ماهیت و چیستی برف اَممار

ادامه مطلب
خٱلک لٛۏر
خٱلک لٛۏر

ڤیکیپدیا لٛۏری

ادامه مطلب
از آساره تا زاگرس:سیری بر تاریخ تدوین خط لری
از آساره تا زاگرس:سیری بر تاریخ تدوین خط لری

رسم الخط های لری، تورهیل، پاپریک، لور، مردم لر، لری نویسی

ادامه مطلب