ضمه در الفبای لری آکادمی لری

ضمه در الفبای لریدسته بندی ها : پاپریک

درس دوم:

ضمه معمولی و در پاپریک

درلوریتین: o

درلری چند ضمه متفاوت وجود دارد که در دروس آتی به آنان خواهیم پرداخت
هرجا صدای این«و» ( ضمه معمولی مثل ضمه فارسی ) بیاید مثل کلمه «خُدا» ما در لری آن را با واو نگارش خواهیم کرد: خودا

خوم: خودم
توم:مزه
کول: کوتاه
پور: پُر
ایپورسوم: می پرسم( با خط فارسی: ایپُرسُم)
کو:کوه
کونیم: کدام است
کور:پسر
هو:او
مو:من
هومکور: هم سن، رفیق
چومٱت: چوب نیم سوز

نکته:
در کلمه <خودا > دربرخی از گویش ها یا شاخه های زبان لری مخصوصا در بختیاری و جنوبی، حرف «د» به شکل معجم تلفظ می شود که در دروس آتی به آن خواهیم پرداخت.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/03/07 19:26:14

مقالات پیشنهادی
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه
درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه

ادامه مطلب
چند اختصار مفید در خط پاپریک
چند اختصار مفید در خط پاپریک

اختصارهای مفید تورهیل پاپریک

ادامه مطلب
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

ادامه مطلب
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ

زڤوݩ لٛۏری، مؽنجایی، لٱکی، بختیاری، لوری دۊمنی

ادامه مطلب