شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر آکادمی لری

شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لردسته بندی ها : زبان شناسی لری

ین in

و

یت ît

ین مخصوص بختیاری و لکی

بختیاری:
ایدونین/ ازونین: می دانید

اویدین: آمدید

وَندین: انداختید

لکی:

مَزونین: می دانید
مچین: می روید

مَپِرسین: می پرسید

که گاه ( و یا ون تاکید هم به آن می چسبد): مزونینو
مَچینو، مَپرسینو

یت خاص مینجایی، ثلاثی و لرستان جنوبی( کهگیلویه، بویراحمد، ممسنی…)

مینجایی:
اومائیت: آمدید

کردیت
بَمونیت: بمانید
هرَدیت: خوردید
بیائیت: بیایید
بَشیونیت: بر هم زنید

که همانند لکی حالت تاکیدی با ون (و) هم دارد:

اومائیتو
بیاییتو

هردیتو

ثلاثی:
موکُنیت
اومییت

بَپُرسیت
مِشیونیت: برهم می زنید
میینیت: می بینید

لرستان جنوبی:

اومئیت
کردیت
بییت
خردیت

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/09/14 19:12:57

مقالات پیشنهادی
افعالی در لری به معنای آموزش دادن و تاملاتی چند
افعالی در لری به معنای آموزش دادن و تاملاتی چند

یادگیری، زبان لری، مردم لر، لری مینجایی، لری لکی

ادامه مطلب
تاثیرات منفی بحران هویت بر سیاست، زبان و هنر
تاثیرات منفی بحران هویت بر سیاست، زبان و هنر

بحران هویت و بحران زبانی در مادران و کودکان لر

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر
حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

حمله مغول و شروع تحولات جدید زبانی فرهنگی در جامعه لر

ادامه مطلب
خٱلک لٛۏر
خٱلک لٛۏر

ڤیکیپدیا لٛۏری

ادامه مطلب
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟
آیا از لحاظ علمی زبان شیرین و ناشیرین داریم؟

زبان شناسی، لری، مینجایی، لکی، ترکی، کردی

ادامه مطلب
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

ادامه مطلب