شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لر آکادمی لری

شناسه فعلی دوم شخص جمع در زبان مردم لردسته بندی ها : زبان شناسی لری

ین in

و

یت ît

ین مخصوص بختیاری و لکی

بختیاری:
ایدونین/ ازونین: می دانید

اویدین: آمدید

وَندین: انداختید

لکی:

مَزونین: می دانید
مچین: می روید

مَپِرسین: می پرسید

که گاه ( و یا ون تاکید هم به آن می چسبد): مزونینو
مَچینو، مَپرسینو

یت خاص مینجایی، ثلاثی و لرستان جنوبی( کهگیلویه، بویراحمد، ممسنی…)

مینجایی:
اومائیت: آمدید

کردیت
بَمونیت: بمانید
هرَدیت: خوردید
بیائیت: بیایید
بَشیونیت: بر هم زنید

که همانند لکی حالت تاکیدی با ون (و) هم دارد:

اومائیتو
بیاییتو

هردیتو

ثلاثی:
موکُنیت
اومییت

بَپُرسیت
مِشیونیت: برهم می زنید
میینیت: می بینید

لرستان جنوبی:

اومئیت
کردیت
بییت
خردیت

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/09/14 19:12:57

مقالات پیشنهادی
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه
سخنی درباره سبک شاعری میرنوروز شاعر نامدار لر دوره صفویه

سبک شاعری میرنوروز

ادامه مطلب
موناجات لٛۏری
موناجات لٛۏری

مٱتن لٛۏری، پاپریک، تورهؽل

ادامه مطلب
انواع مرگ زبان
انواع مرگ زبان

مرگ زبان، زبان های مرده، زبان باستانی، لری، مردم لر، لکی

ادامه مطلب
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ادامه مطلب
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری
ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری

ضرورت بازاندیشی و بازسازی هویت زبان های لکی، مینجایی و بختیاری

ادامه مطلب
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی
فعل واموختن( وامُختن) در لری مینجایی

فعل کهن وامختن در زبان مردم لر

ادامه مطلب