زیرگویش جاپلقی آکادمی لری

زیرگویش جاپلقیدسته بندی ها : لری مینجایی

جاپلقی (به لری گاپله ی)

منطقه گسترده ای از شرق لرستان وغرب استان مرکزی را در برمی گیرد این گویش در منطقه شرق لرستان به علت تداخل با لری بختیاری به بختیاری نزدیک است اما در نواحی غربی استان مرکزی مثل شازند تمایل بشتری به گویش ثلاثی(یکی از گویش های لری مینجایی) دارد.

در لرستان بسیاری از جاپلقی ها هرچند بازیر گویش ویژه جاپلقی سخن می گویند اما از نطر ریشه وتبار لربختیاری(چالنگ) هستند.

یکی از تفاوت های آوای جاپلقی با لری بختیاری این است کهواژگانی که درلری بختیاری با آوای آوaw تلفظ می شوند در لری جاپلقی با آوای öw تلفظ می شوند.

اۉ:آب

گۉون:گاو ها

برخی از واژگان ویژه در زیرگویش جاپلقی

شیsi:چی

ماْ:من

اۉڤدن:آمدن

نۉڤدن:نیامدن

گیاٛ:برادر

خۉ:خواب

بینیمون: ببینم

حالت جمع در جاپلقی معمولا واکثرا«ونon» “است جاپلقی الیگودرز و ازنا از نظر قاموسی تقریبا ۸۰ درصد با لری بختیاری مشترک است اما از نظر آوایی شباهت بیشتری به لری مینجایی دارد.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/08/15 23:04:11

مقالات پیشنهادی
ابتکار جوان یاسوجی برای زنده نگاه داشتن زبان لری(لری جنوبی)
ابتکار جوان یاسوجی برای زنده نگاه داشتن زبان لری(لری جنوبی)

لری جنوبی، مردم لر

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

ادامه مطلب
درباره واژگان آگر و مال
درباره واژگان آگر و مال

آکر، آگر، لری مینجایی، لری بختیاری، لری لکی

ادامه مطلب
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ادامه مطلب
درباره ریشه واژه تَئره( طَئرَه) به معنای گلونی
درباره ریشه واژه تَئره( طَئرَه) به معنای گلونی

گلونی، زنان لر(مینجایی، لک، بختیاری و جنوبی)

ادامه مطلب
کومرٱ ڤلات کولومبیا
کومرٱ ڤلات کولومبیا

کومرٱ ڤلات کولومبیا د ڤیکی پدیا لٛۏری مؽنجایی

ادامه مطلب