درس اول از خط پاپریک حرکت فتحه آکادمی لری

درس اول از خط پاپریک حرکت فتحهدسته بندی ها : پاپریک

درس اول:

فتحه:ٱ
در خط لری پاپریک، فتحه،کسره وضمه بر خلاف رسم الخط فارسی اعراب ندارند بلکه الفبای خاص خود را دارند زیرا تغییرات فتحه، کسره، و ضمه معانی بسیاری از کلمات لری را تغییر داده یا خوانش آنها را دشوار می سازد.
دراین درس آموزش فتحه را خواهیم داشت در پاپریک فتحه را با علامت یا نشانگر «ٱ» نمایش می دهیم.
مثل:
بٱرد: سنگ با رسم الخط فارسی: برد
گٱن: بد،زشتگن
بٱرف: برف با خط فارسی: برف
شٱن: پرتاب کرد با خط فارسی:
شن
ٱر: اگر
دٱم:دهان
گٱم:دهان حیوانات
چٱم:چشم در لکی
غٱم:غصه،غم
سٱر:سر
رٱش:رنگ تیره
بٱش: سهم،قسمت
بٱشن:سهم،قسمت

نکته: در پاپریک قدیمی ( نسخه ۰٫۱ پاپریک) که گوگل کیبورد آن را پشتیبانی می کند فتحه با نشانگر «أ» نمایش داده می شود، درنتیجه کسانی که از کیبورد گوگل استفاده می کنند فعلا مجبورند بجای «ٱ» از الف همزه داره «أ» برای نشان دادن فتحه استفاده کنند.

درخط لوریتین
فتحه را با نشانگر لاتین a نشان می دهیم.

نکته تکمیلی
در خط پاپریک( نسخه اولیه غیرکامپیوتری سال ۷۴) یک الف خاص متفاوت و زیباتر برای نشان دادن فتحه طراحی شده بود که خاص لری بود ولی در نسخه های کامپیوتری خط چون مجبوریم طبق الفباهای طراحی شده بین المللی عمل کنیم مجبور شدیم آن فتحه اولیه را کنار گذاشته و فتحه پایه الف دیگری را جایگزین آن کنیم.
اگر هم آن فتحه را طراحی می کردیم ضمن دشوار بودن طراحی، مراحل ثبت بین المللی آن کاراکتر در نهادهای مرجع جهانی دشوار بود و علاوه بر آن در بسیاری از فونت های موجود قابل نمایش نبود از این رو مجبور شدیم از الف های دیگری استفاده کنیم که بین المللی و مصوب هستند. عملیات تهیه نسخه های کامپیوتری باید و نبایدها و محذورات فراوانی دارد.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/03/07 19:33:23

مقالات پیشنهادی
ضمه در الفبای لری
ضمه در الفبای لری

ضمه در الفبای پاپریک یا o

ادامه مطلب
چند اختصار مفید در خط پاپریک
چند اختصار مفید در خط پاپریک

اختصارهای مفید تورهیل پاپریک

ادامه مطلب
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

ادامه مطلب
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ
دؽاری کردن آمٱئمتٱقی خوݩ چالٱنگ

زڤوݩ لٛۏری، مؽنجایی، لٱکی، بختیاری، لوری دۊمنی

ادامه مطلب