توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبی آکادمی لری

توصیه نگارشی و دستوری در لری مینجایی و جنوبیدسته بندی ها : لری مینجایی

دوستان شناسه دوم شخص جمع در لری مینجایی و ثلاث یت (یا یتون) هست نه ید و در شناسه یت (یتون) تلفظ ی بصورت یاء مجهول î است نه ای کشیده فارسی

بنویسیم بَپُرسیت(یا بَپُرسیتون) نه بَپُرسید

رتیت( یا رتیتون) نه رَتید( رفتید)
بیائیت( یا بیائیتون) نه بیاید
بجمیت( یا بَجمیتون) نه بَجمید( بجنبید)
بلاونیت( یا بلاونیتون) نه بلاونید: تسکین دهید، آرام کنید- مویه بخوانید

شناسه یت لری کهن تر از ید است. شناسه یت بعدها از طریق فرایند voicing( واکدار شدن) و تغییر یاء مجهول از حالت lax( خفیف) به tense(کشیده ) به ید در فارسی تبدیل شد. این گونه مثال ها و موارد که تعدادشان فراوان است به روشنی نشان می دهد بر خلاف تصور عامه، لری از تغییر شکل فارسی دری مشتق نشده است بلکه در بسیاری موارد کهن تر و اصیل تر از آن است.

نکته دیگر اینکه حالت یتون برای شناسه دوم شخص جمع در صرف افعال اصالت بیشتری نسبت به یت دارد

اومائیتون اصیل تر از اومائیت ( آمدید)
گوتیتون اصیل تر از گوتیت( گفتید)

شیوَنیتون اصیل تر از شیوَنیت( بر هم زدید)

و نکته آخر اینکه شناسه یتون در لرستان فیلی، به هنگام ختم به سکون، نون پایانی آن موقتا پنهان شده و خوانده نمی شود:
رتیتو(=رتیتون)
اومائیتو(= اومائیتون)
مئ لاونیتو(= مئ لاونیتون)
بپُرسیتو(= بَپُرسیتون)

این شناسه دوم شخص جمع یت( یتون) در لری کهگیلویه و بویراحمد نیز وجود دارد:
اومییت( اومییتو)

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/21 23:20:54

مقالات پیشنهادی
درباره خط لورتین و پاپریک
درباره خط لورتین و پاپریک

رسم الخط پاپریک و لورتین در زبان مردم لر

ادامه مطلب
زیرگویش جاپلقی
زیرگویش جاپلقی

لری ثلاثی زیرشاخه گاپله ای

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.
ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.

انتشار ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی

ادامه مطلب
نظریاتی در باب ریشه زبان فارسی
نظریاتی در باب ریشه زبان فارسی

ریشه زبان فارسی

ادامه مطلب
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان

تعابیر و اصطلاحات روح زبان هستند

ادامه مطلب
برخی از معادلهای ساخته شده یا احیا شده از سوی مجموعه فرهنگستان زبان لری
برخی از معادلهای ساخته شده یا احیا شده از سوی مجموعه فرهنگستان زبان لری

معادل سازی در زبان لری، آموزش خط و زبان لری

ادامه مطلب