ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود. آکادمی لری

ترجمه فارسی کتاب «گویش‌شناسی» (Dialectology) ترجمه مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی منتشر می‌شود.دسته بندی ها : زبان شناسی لری

کتاب Dialectology اثر جی.کی چمبرز و پیتر ترادگیل در سال ۱۹۹۸ (چاپ نخست) و ۲۰۰۴ (چاپ دوم) توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. ترجمه فارسی این کتاب با عنوان «گویش‌شناسی» اثر مشترک سامان سامنی و اکرم شکاریان بهزادی توسط انتشارات نقد فرهنگ در ۲۹۷ صفحه با شماره شابک ۰-۲۲-۶۶۸۲-۶۲۲-۹۷۸ مجوز انتشار گرفت که در پاییز ۱۳۹۸ منتشر خواهد شد.

این کتاب در ۱۲ فصل با عناوین زیر تدوین شده است:

فصل اول: گویش و زبان
فصل دوم: جغرافیای گویش
فصل سوم: گویش‌شناسی و زبان‌شناسی
فصل چهارم: گویش‌شناسی شهری
فصل پنجم: تمايز اجتماعي و زبان
فصل ششم: ساختار زبان‌شناسی اجتماعی و نوآوری زبانی
فصل هفتم: مرزها
فصل هشتم: انتقالات
فصل نهم: تنوع
فصل دهم: انتشار: زبان‌شناسی اجتماعی و واژگان
فصل یازدهم: انتشار: جغرافیایی
فصل دوازدهم: گویش‌شناسی

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/14 15:50:00

مقالات پیشنهادی
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

ادامه مطلب
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان

تعابیر و اصطلاحات روح زبان هستند

ادامه مطلب
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب